Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty rejonu Rymanów – 23.10.2016 Trzciana

26 października 2016|Galeria|