pilotaz-rzepedz-2016W dniach 9-13 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w Sesji o Pilotowaniu Kręgów Domowego Kościoła, która odbyła się w domu rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie w malowniczo położonej Rzepedzi. Dyrektorem domu rekolekcyjnego jest ksiądz Janusz Łuc.

Rekolekcje prowadziła para Agnieszka i Tomasz Talagowie z Kręgu Centralnego Domowego Kościoła wraz z księdzem  Adamem Lechwar oraz organizatorami Grażyną i Stanisławem Czepińskimi Parą Diecezjalną DK Arch. Przemyskiej

Uczestniczyło nas czternaście małżeństw wraz z dziewiętnaściorgiem dzieci, diakonią muzyczną – parą Ewą i Stanisławem Strączek, siostrą Zofią z diakonią dziecięcą.
Agnieszka i Tomasz Talagowie od początku rekolekcji uczyli nas na własnym przykładzie służby pokornej i szczerej, odartej z masek i kreowania się na kogoś kim się nie jest. Duży nacisk kładli na wierność Charyzmatowi i Zasadom Domowego Kościoła. Tomasz w przejrzysty sposób przedstawił nam sylwetkę Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Jednocześnie podkreślił jak ważny jest przebieg formacji zgodny z myślą Jego Założyciela, że formacja ma sens przeżyta całościowo, a nie wybiórczo. Nieocenione świadectwo własnego życia wg. założeń Ruchu, służby jedności ze współmałżonkiem, ale także w jedności z Kapłanem.

Agnieszka i Tomasz przybliżyli nam w wyrazisty sposób obowiązki par wprowadzających nowe małżeństwa, które mają mieć możliwość osiągnąć cel, czyli tworzenia rodzin dojrzale chrześcijańskich, Bożych, kochających się i szczęśliwych. Odnowienia przyjaźni z Bogiem i ze współmałżonkiem.

Ksiądz Adam taktownie uwrażliwił nas, że nasza posługa ma być służbą i to nie tylko służbą wymagającą co w znacznej mierze służbą z miłością. W nabożeństwach tak bardzo namacalnie poczuliśmy, że jeżeli każdego dnia w modlitwie będziemy powierzać się woli naszego Ojca i czynić to czego od nas oczekuje i co mu się podoba, to z pokorą i miłością będziemy potrafili służyć tym, do których nas posyła.

Rozmowy w grupach były okazją do podzielenia się przebiegiem naszego wstąpienia do Domowego Kościoła, a także u niektórych przebiegiem dotychczasowej posługi, radościami, ale także trudnościami, które doświadczyliśmy.

W atmosferze pełnej oddania i miłości przeżyliśmy te rekolekcje. Łaską obdarzył Pan również naszego syna Krzysztofa i pozostałe dzieci. Diakonia muzyczna wraz z diakonią dziecięcą służyła z oddaniem i z wielkim zaangażowaniem ubogacając nasz pobyt każdego dnia, a szczególnie wieczornicą patriotyczną w dniu Święta Niepodległości.

Ubogaceni wróciliśmy do swoich środowisk,  pełni ufności, że z Panem możemy wszystko. Dziękujemy Bogu za dar tych rekolekcji, za dar małżeństw i wielu osób posługujących, za dar ludzi pięknych Bogiem.

Hania i Modest Potempa
diec. toruńska