W Ruchu Światło-Życie wzywamy Maryję szczególnie jako Niepokalaną, Matkę Kościoła, którą czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki uczynił patronką. Dzień  8 grudnia jest więc szczególnym czasem, gdzie we wspólnotach odnawiamy nasze oddanie Niepokalanej  i odkrywamy na nowo swoją oazową tożsamość.   Również Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi we Wrocance na wzór Ojca założyciela, zawierzyła i oddała powstające dzieło Matce Bożej. Oddanie się Niepokalanej to jednoczenie się z Nią w Jej oddawaniu się Chrystusowi Słudze.  Oznacza to dla nas nieustanne sięganie do źródeł naszej oazowej tożsamości i spoglądanie na Maryję jako wzoru oddania się w służbę Miłości.

Pierwszą naszą uroczystość we wspólnocie przeżywaliśmy wraz z wiernymi z parafii oraz z miejscowymi oazowiczami. Po eucharystii w domu wspólnoty została poświęcona figura Niepokalanej, która jako Jutrzenka będzie oświetlała drogę wszystkim pragnącym odnaleźć Boga. Po poświęceniu został odczytany Akt Konstytutywny poprzez, który oddaliśmy naszą wspólnotę i dzieło Maryi.  Dziękujemy za obecność Ks. Proboszczowi Janowi Nigborowiczowi, parafianom i oazowiczom. Polecamy się waszym modlitwom i również pamiętamy o duchowych dobroczyńcach.

Tekst & Foto – anim. Nina Błaszkowicz