„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1)

Ten fragment z Pisma Św. był głównym tematem rozważań adwentowego dnia wspólnoty rejonu Leżajsk, który odbył się 10 grudnia 2016 r. w Brzózie Królewskiej. O godz. 14.30 w Zespole Szkół rozpoczęliśmy nasze spotkanie modlitwą do Ducha Świętego i zawiązaniem wspólnoty. Proboszcz tejże parafii – ks. Edward Kołodziej przywitał wszystkie obecne grupy RŚŻ, przypominając nowe hasło roku: „Idźcie i głoście”. Konferencję zaś wygłosił moderator rejonowy ks. Piotr Stefański, której temat brzmiał: „Miłosierni przez pełnienie dzieł wyzwolenia”. Nawiązując do powyższego fr. z Pism Św. oraz posługując się piramidą wartości niemieckiego filozofa, ks. Piotr uświadomił nam, że Jezus wyzwolił każdego z nas do coraz większej wolności. Rezygnując dobrowolnie z czegoś przyjemnego dla drugiego człowieka, stajemy się bardziej wolni. Takim przykładem jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka, której członkowie podzielili się z nami swoimi świadectwami.

W grupach zastanawialiśmy się wspólnie, co oznaczają dla nas słowa Jezusa oraz w jaki sposób doświadczamy ludzkiego i Bożego miłosierdzia w naszej codzienności. Również wikary z parafii w Brzózie Królewskiej – ks. Łukasz Sowa podzielił się swoimi przemyśleniami w  kazaniu podczas Eucharystii, na której był także obecny proboszcz z parafii Giedlarowa ks. Jan Balicki. Przed Mszą Świętą mogliśmy spotkać się ze Słowem Bożym w namiocie spotkania, rozważając Ewangelię z dnia.

Dzień Wspólnoty zakończyliśmy AGAPĄ – ucztą miłości przy  herbatce i kawie oraz pysznych ciastach i  makowcach, które przekazała Diecezjalna Diakonia Misyjna wspomagając MISJE dobrowolną ofiarą. Mimo deszczowej aury, humor dopisywał. Chętnie uczestniczyła w naszym spotkaniu młodzież oraz dzieci – nasze skarby.

Tekst & Foto – Agnieszka i Piotr Kamińscy