Olga pochodzi z Ukrainy. Na stałe mieszka w centrum Kijowa. Teraz uczy się w Polsce, a w czasie ferii zimowych, ze swoimi rówieśnikami z Archidiecezji Przemyskiej przeżywała oazowe rekolekcje „Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”.

Uczestnicy rekolekcji korzystali z uroków zimy fot. E. Jasina

Blisko czterdziestu młodych ludzi z całej archidiecezji spędziło pierwszy tydzień ferii zimowych w Collegium Marianum, Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej. Uczestnicy pod okiem animatorów grup oraz prowadzącego rekolekcje kapłana nie tylko realizowali program przewidziany na poszczególne dni pracy we wspólnocie, ale również korzystali z uroków zimy. Obok tradycyjnych bałwanów powstała także śniegowa „Foska”, symbol ruchu oazowego i najkrótsze streszczenie jego charyzmatu, wyrażające się w greckim zapisie słów „światło” i „życie”, połączonych omegą, literą symbolizującą Ducha Świętego.

Uczestnicy rekolekcji w Muzeum Archidiecezjalnym fot. E. Jasina

Podczas wszystkich rekolekcji oazowych wielką wagę przywiązuje się do łączności z kościołem lokalnym. Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup krakowski, z radością odwiedzał oazowiczów, a także spotykał się z nimi w Rzymie, już po wyborze na Stolicę Piotrową. Młodzież zgromadzoną w Przemyślu odwiedził ks. abp Adam Szal, od lat związany z oazą, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Przewodniczył również Eucharystii.

abp A. Szal przewodniczy liturgii dla uczestników rekolekcji fot E.Jasina

Monika Jasina