Wspólnota Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół w Przysietnicy wraz z moderatorem ks. Ryszardem Krempowiczem serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych małżonków, narzeczonych, osoby samotne oraz młodzież. Rekolekcje odbędą się w terminie od 10 do 12 lutego bieżącego roku. Rozpoczną się one w Zespole Szkół nr 2 w Przysietnicy w piątek o godz. 17:30, a prowadzącymi będą ks. Marek Zajdel oraz Iwona i Tadeusz Śliwka. Organizatorzy zapewniają posiłki, nocleg dla osób zamiejscowych oraz opiekę dla dzieci.

Szczegółowych informacji udzielają:
Wanda i Kazimierz Gosztyła tel. 13 43 49 574 lub 507 980 251
oraz ks. Ryszard Krempowicz tel. 507 867 577.

Na czas przygotowań polecamy się modlitwom.

Plakaprzysietnica2017