Łk6,36 – 38
Miłuj nieprzyjaciela swego i bądź powściągliwy w sądzeniu…

(…) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie (…).

W dzisiejszym rozważaniu „Żywego Słowa” wysłuchajmy świadectwa Małgorzaty.