Rekolekcje Ewangelizacyjne

Gniewczyna 03-05 marca 2017

Hasło rekolekcji: „Dziecko odpuszczone są twoje grzechy”

 

W dniach 3-5 marca 2017 r. w miejscowości Gniewczyna Łańcucka odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne. Prowadzącymi byli ks. Dominik Samulak Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej oraz para małżonków Ruchu Domowego Kościoła Danuta i Jan Pinderscy z Sarzyny.

Na początku, należy powiedzieć o pragnieniu przeprowadzenia takich rekolekcji ks. Krzysztofa Filipa, proboszcza parafii Świętego Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej. Po rozmowie z moderatorem Ruchu Światło – Życie rejonu przeworskiego ks. Romanem Kocajem, jeszcze bardziej umocnił się w tym przekonaniu.

Decyzja o organizowaniu zapadła rok wcześniej. Dlatego był czas przede wszystkim na modlitwę w tej intencji oraz przegotowanie parafian do tak odmiennego od dotychczasowych wydarzenia.

Od początku było widać wielkie zaangażowanie parafii w przegotowanie i przyjęcie obowiązków, począwszy od udostępnienia szkoły, poprzez zakup i zabezpieczenie wyżywienia czy noclegów dla osób przyjeżdżających z odległych miejscowości.

Organizacja Rekolekcji jest dużym wyzwaniem, dlatego też Chwała Najwyższemu Bogu, że nie ma problemu w zaangażowaniu ludzi, którym głoszenie słowa Bożego nie jest obojętne.

Nie sposób zatem nie dziękować ludziom którzy, jak powiedział na zakończenie rekolekcji ks. Dominik Samulak „przyłożyli rękę” aby to Dzieło Boże zrealizować.

Ks. Krzysztof Filip – proboszcz parafii Świętego Mateusza

Grzegorz Rogoz – ks. Wikariusz

Siostra Józefina – Dobry duch tych rekolekcji

Barbara Tytuła – Dyrektor Szkoły

Józef Chajec – z-ca Dyrektora

Ryszard Jędruch – Wójt Gminy Tryńcza

Henryk Chruściel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tryńczy

Roman Kozyra – Sołtys

Edward Niemiec – Sołtys

Stanisław Kogut – Radny

Franciszek Joniec  – Organista

Jola, Agata i Weronika Konieczny – Schola Parafialna

Chór Parafialny

Akcja Katolicka

Koło Gospodyń Wiejskich

Ochotnicza Straż Pożarna – zabezpieczenie logistyczne i kierowanie ruchem

Młodzież Szkoły – na pierwszej linii frontu, przyjmowanie uczestników rekolekcji kierowanie do poszczególnych miejsc, obsługa szatni,

Ze strony Ruchu Domowego Kościoła

Diakonia Ewangelizacyjna (animowanie spotkań w grupach)

Diakonia Gospodarcza

Diakonia Wychowawcza

Uczestnicy wypełnili:  8 grup dorosłych i 2 grupy młodzieżowe.

Rekolekcje ewangelizacyjne to  głoszenie dobrej nowiny o Chrystusie o Jego miłości według czterech praw życia Duchowego:

  • Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan.
  • Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może poznać Boga, ani doświadczyć Jego miłości.
  • Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Boga i doświadczyć Jego miłości.
  • Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Dopiero wtedy możemy poznać Boga i doświadczyć Jego miłości.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej rekolekcje ewangelizacyjne to wyjątkowy czas działania Ducha Świętego, ale też rekolekcje w swej formie wyjątkowe.

Po pierwsze dlatego, że w piątek wieczorem zapraszamy uczestników do szkoły, gdzie każdy otrzymuje identyfikator z imieniem i numerem grupy do której będzie przydzielony. Jest to też często bariera i obawa „co to za rekolekcje, które odbywają się w szkole”. Ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do rekolekcji prowadzonych w kościele.

Odpowiedź jest bardzo prosta, te rekolekcje o których mówimy prowadzone są w taki sposób, że konferencje, posiłki i praca w grupach odbywają się w szkole, a nabożeństwa i Eucharystie w Kościele. Ponad to trwają od piątku wieczorem do niedzieli do około godziny 18.00.

Po drugie zapoznajemy się z czterema prawami życia duchowego, które wymieniliśmy. Jest to na nowo pokazanie fundamentów naszej wiary na której możemy budować dom naszych marzeń. Dom naszych chrześcijańskich marzeń, kiedy jestem pewien, że jest Bóg który mnie kocha, jest Wszechmogący i Nieomylny. A zatem i Jego plan wobec mnie, ukochanego dziecka jest najlepszy z możliwych.

Jest mowa również o grzechu, który oddziela nas od Miłości Bożej, abyśmy nie zapominali o rzeczywistości która nas otacza, gdzie codziennie toczymy walkę i dokonujemy wyborów. Oczywiście Jezus mówi: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”. I dalej „Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego”.

Wybór należy do nas, natomiast przesłanie Jezusa jest proste. Mało tego, abyśmy na nowo mogli korzystać z miłości Bożej, Jezus Syn Boży przychodzi na ziemię i oddaje życie.

Na posumowanie tego etapu rekolekcji następuje przyjęcie Jezusa Jako Pana i Zbawiciela podczas uroczystej Eucharystii, aby w pełni doświadczyć Jego miłości.

W części dotyczącej pracy w grupach po poszczególnych konferencjach rozważaliśmy Słowo Boże, które dotyczyło poszczególnych Praw Życia Duchowego. Animatorzy Grup mówili wręcz o cudach, które się dokonywały. Ludzie ze łzami w oczach mówili o swoim życiu w świetle słów, które kierował do nich Bóg z kart Pisma Świętego.  Słowa które inspirowały do zmiany, do naprawy tego, co do tej pory wydawało się „normalne”. To słowo nabrało innego znaczenia, ponieważ „normalne” traktowano jako ogólnie przyjęte, nie koniecznie dobro.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na dwie grupy młodzieżowe. Liczyły około 50 osób. Animatorzy tych grup podkreślali o wspaniałej pracy tych młodych ludzi, o inspiracji słowami Pisma Świętego i o głębokim rozważaniu Słowa Bożego. Animatorzy mówili „czuliśmy się jak ryba w wodzie, rozmawialiśmy o Jezusie jak byśmy wiele lat spotykali
z tymi ludźmi w jednej wspólnocie”. Byli bardzo otwarci i podejmowali każdy temat. Chętnie dzielili się własnym życiem.

Nic dziwnego, że właśnie w tej szkole jest też taka młodzież, skoro dyrektor i nauczyciele to ludzie wierzący, zaangażowani, dla których „Bóg, Honor i Ojczyzna” – to wartości fundamentalne.

W pewnym momencie dyrektor szkoły w trakcie świadectwa poprosiła uczestników
o modlitwę do Ducha Świętego w intencji zarówno uczniów jak i nauczycieli. Długo śpiewaliśmy „Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”. To było piękne i wzruszające,
a Danusia Pinderska wstała i powiedziała: „Wobec takiej postawy dyrektora szkoły nie można przejść obojętnie, gdyż teraz rozumiem skąd bierze się taka młodzież”. „Nauczyciel to ktoś, kto komunikuje mi Bożą prawdę o mnie i Bożą miłość do mnie”. „Żeby otrzymać szóstkę w szkole, wystarczy myśleć, ale żeby otrzymać szóstkę w życiu, trzeba kochać”. Młodzież tej szkoły zarówno poprzez zaangażowanie w grupach, jak również w posłudze na rekolekcjach otrzymuje najwyższą ocenę i co ważniejsze wielkie uznanie.

Jak zwykle w niedzielę dominowały tematy krucjaty wyzwolenia człowieka, nowego człowieka i nowej kultury. Nowa Kultura polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty. To świadomość, że tylko człowiek wolny, może podejmować dzieło szerzenia takiej postawy w świecie.

Świadectwem jest więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości.

Wyrazem takiej postawy na rekolekcjach były dwa świadectwa osób wyzwolonych dzięki interwencji Bożej, poprzez właśnie rekolekcje ewangelizacyjne i ludzi którymi posłużył się Jezus, aby właśnie oni „niewolnicy, ludzie z marginesu” znaleźli się w tym miejscu i tym czasie. Swoim, świadectwem podzielili się: Dominik Adamiec i małżonkowie Jolanta i Krzysztof Bębnowie.

Były momenty wstrząsające w tych historiach, które słyszeliśmy. Jednakże w każdym momencie gdy świadkowie mówili o doświadczeniu bólu które im towarzyszyło, wskazywali to jako przestrogę kiedy „niewolnik myśli że jest wolny”. Pokazywali że zniewolenie nie dotyczy tylko jednego członka rodziny, lecz całej rodziny. Wskazywali na działanie Jezusa, kiedy z punktu widzenia człowieka sytuacja wydawała się niemożliwa do rozwiązania.

Przekaz tych świadectw podkreślał również, promowanie abstynencji i czystości. To droga, która nigdy nie zaprowadzi nas w uzależnienie, to droga na której widnieje zakaz wjazdu dla złego, więc możemy czuć się wolni, bezpieczni, i odporni na przekaz, który dziś się promuje -picie i dobrą zabawę przy alkoholu, czy innych używkach, nawet przy okazji dużych wydarzeń sportowych. Można by zadać pytanie, co ma wspólnego alkohol ze sportem. Lub też zapytać samych sportowców, czy życzą sobie tego typu reklamy. Przecież ludzie sportu nie wyciskają ogromnych kwot pieniędzy na negatywnym przekazie reklamowym, tylko  ludzie uzależnieni do pieniędzy, którym jest całkowicie obojętny los tych, którzy swoje życie utopili w alkoholu.

Świadectwem również podzieliła się para prowadząca Danuta i Jan Pinderscy, których świadectwo było zgoła odmienne. Nie będąc w żaden sposób uzależnieni od alkoholu, podjęli dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka jako dar dla tych, którzy tego potrzebują. Uświadomili, że właśnie głównym sednem i sensem podejmowania takich dzieł, jest właśnie traktowanie krucjaty jako daru dla innego człowieka. Dziękują dzisiaj Bogu za ten czas pokazując swoją rodzinę, już ludzi dorosłych mających własne rodziny, całkowicie wolnych od alkoholu
i przedłużających krucjatę swoich rodziców prze podejmowanie własnych. „Czy może być coś piękniejszego, niż taki prezent od Pana Boga, za nasze dzieło krucjaty, kiedy patrzy się na szczęśliwe, wolne, świadome zagrożeń własne dzieci”.

Czas który przeżyliśmy, na tych rekolekcjach to czas „stracony” dla samego Boga. Nic lepszego nie może się człowiekowi przydarzyć, kiedy na nowo w pełni czuje się dzieckiem Boga. Kiedy przychodzi na rekolekcje gdzie Bóg na dzień dobry mówi do każdego- „Dziecko odpuszczone są twoje grzechy”. Takie było właśnie hasło tych rekolekcji.

Na koniec nie zabrakło AGAPE – najwyższej formy miłości, zwłaszcza miłości braterskiej, dobroczynności, miłości Boga do ludzi i ludzi do Boga, kiedy jeszcze przez chwilę częstowaliśmy się upieczonymi ciastami  przygotowanymi przez Nauczycieli Szkoły, Koło Gospodyń Wiejskich i Akcję Katolicką.

Niech Chrystus będzie uwielbiony w każdym człowieku dobrej woli, który przykłada ręce do takich dzieł.

Ewa i Stanisław Strączkowie

Para rejonowa DK rejonu Przeworsk

FOTO