Gdyby tak być doskonałym ludzką miarą, to jeszcze możemy to zrozumieć, poukładać sobie, kochać przyjaciół a nieprzyjaciołom „precz” powiedzieć. Wówczas tak po ludzku byłoby sprawiedliwie. Każdy otrzymałby to, co mu się słusznie należy. Jednak rodzi się niemal natychmiast pytanie czy w takich okolicznościach nasze wspólnoty byłyby rzeczywiście wspólnotami czy już tylko jakimiś grupami? Grupami, może dla nas ważnymi z powodów towarzyskich, ale czy możliwy byłby w nich wzrost duchowy dla kogokolwiek ? Pan Jezus zapraszając nas do tego, abyśmy byli doskonali jak Ojciec niebieski (por. Mt 5, 43–48) pragnie „przekierować” nasze myślenie na Bożą doskonałość.

Doskonałość ta nie może poprzestawać na miłości wyłącznie przyjaciół; ma rozlewać się także na nieprzyjaciół. Innymi słowy dla tych, którzy wcale nie muszą nam dobrze życzyć, mamy pragnąć dobra. To jest godne postępowanie każdego członka wspólnoty eklezjalnej. W ten sposób możemy emanować tym Duchem, którego udziela nam Chrystus – Duchem miłosierdzia. Tak też Boże miłosierdzie będzie się objawiało w pełni w naszych wspólnotach. Tym zagadnieniom poświęcony był Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie, który w rejonie krośnieńskim przeżywaliśmy w Krośnie w parafii p.w. św. Piotra i św. Jana z Dukli.

Obecne były dzieci i młodzież, dorośli, kapłani oraz kręgi Domowego Kościoła. Ważnym momentem, poza Eucharystią, była także modlitwa dziękczynno – wielbiąca, wysławiająca Boże miłosierdzie. Dzieci do tej modlitwy przygotowały się poznając znaczenie słowa Hosanna i tłumacząc je na język im bliższy, odpowiadając jednocześnie na pytanie: Jak mogę uwielbiać Boga na co dzień? Terminy wyjaśniające: codzienna modlitwa, śpiewanie, taniec, pomoc rodzicom i rodzeństwu, pilna nauka, zachwyt nad pięknem przyrody, bycie posłusznym, grzecznym… zapisane na karteczkach stały się częścią liścia palmowego, podobnego do tych rzucanych niegdyś Panu Jezusowi pod stopy przez mieszkańców Jerozolimy. Tak, na swój sposób, wyśpiewały Bogu hosanna. My – razem z nimi.

Edward Jodłowski

FOTO: Tomasz Wajda