W dniu 11.03.2017 w Adamówce, przeżywaliśmy Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Przeworsk. Temat przewodni to: „Miłosierdzie Boże – wspólnota, miejsce doświadczenia miłosierdzia”.

Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. moderator rejonowy DK Roman Kocaj, miejscowi kapłani: ks. proboszcz Stefan Nogaj – moderator dwóch miejscowych kręgów, ks. wikariusz Krzysztof Zwoliński, para rejonowa Ewa i Stanisław Strączkowie oraz członkowie Ruchu Światło – Życie, Domowy Kościół, oazy dziecięce i młodzieżowe.

Spotkanie rozpoczęliśmy w kościele pw. Matki Bożej Królowej Rodziny w Adamówce, o godz. 14.00. namiotem spotkania i zawiązaniem wspólnoty. Mszę świętą koncelebrowaną sprawowali: ks. Roman Kocaj i ks. Stefan Nogaj, który również wygłosił piękne słowo do zgromadzonych.

Oprawą liturgiczną mszy św. zajęły się miejscowe kręgi, które przygotowały komentarze do czytań i darów. Oaza dziewcząt posłużyła w  oprawie muzycznej  a chłopcy służyli jako ministranci, razem z  mężczyznami z Diakonii Liturgicznej DK. Śpiewniki opracowały animatorki Oazy Dzieci Bożych: Kasia Zwolińska  Karolina Baran i Monika Szyszka.

Po mszy świętej przeszliśmy do miejscowego Gimnazjum im. Anny Jenke. Szkołę użyczył nam dyrektor Ryszard Orzechowski. Przy kawie i ciastku słuchaliśmy konferencji „O Miłosierdziu Bożym w sakramencie pokuty”, którą przygotował i wygłosił ks. Roman Kocaj. Następnie odbyły się spotkania w grupach jako kontynuacja tematu.

Podsumowaniem naszego Wielkopostnego Dnia Wspólnoty były spontaniczne świadectwa uczestników dotyczące tematu „Jak Miłosierdzie Boże w sakramencie pokuty zmieniło moje życie”. Świadectwa były przeplatane pieśniami w wykonaniu scholii i uczestników.

Każdy Dzień Wspólnoty, to przeżywanie pięknego czasu z Bogiem i drugim człowiekiem, dlatego tradycyjnie  trudno nam było się rozstać. Tak było i tym razem.

Na zakończenie miejscowa Oaza Dzieci Bożych i przybyła na to spotkanie młodzież i dzieci z całego rejonu przekazała Ducha Bożego poprzez swój entuzjastyczny śpiew uwielbienia naszego Boga. Te nuty płynące z czystych dziecięcych serc bardzo nas ubogaciły, rozradowały, ożywiły i pobudziły w nas tęsknotę za dzieciństwem. Patrząc na nich radowały się nasze serce, a myśl nasuwała się sama „jeśli mamy takie dzieci, taką piękną Bożą młodzież – to przyszłość chrześcijaństwa będzie NIEZAGROŻONA”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  Wielkopostnego Dnia Wspólnoty w Adamówce, za dar obecności, wspólnej modlitwy, zadumy, ubogacania się słowem Boga, a w szczególności dzieciom i młodzieży, którzy w ten dzień przewyższyli swoją liczbą uczestników kręgów DK. Niech to da nam do myślenia…

Bóg zapłać.

Halina i Piotr

Foto: Jarosław Krukar