11.03.2017r. w Wierzawicach odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie rejonu Leżajsk. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej w Wierzawicach zapaleniem świecy przez parę rejonową – Anna i Stanisław Gongola oraz modlitwą do Ducha Świętego. Obecni byli również: proboszcz z parafii w Wierzawicach, wikary z parafii w Żołyni raz moderator rejonowy – ks. Piotr Stefański, który poprowadził konferencję. Temat brzmiał: „Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia”. Nawiązując do słów z encykliki o misjach św. Jana Pawła II – „Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna”, przypomniał nam, że my jako Kościół mamy misję budowania relacji z Bogiem poprzez relację z drugim człowiekiem. Wymiar wertykalny – ja i Bóg oraz wymiar horyzontalny – ja i człowiek.

Człowiek posiada tylko jedne drzwi w sercu, które powinny być otwarte zarówno dla Boga jak i dla drugiego człowieka. Jakie mamy podejście do bliźniego, taka będzie nasza relacja z Panem Bogiem. Nasze życie to służba, dlatego powinniśmy znosić siebie nawzajem, przebaczać i służyć sobie charyzmatami.

Po budującej konferencji podzieliliśmy się na grupy, gdzie kontynuowaliśmy temat, dzieląc się przykładami ze swojego życia. Przed Mszą Świętą wysłuchaliśmy jeszcze świadectwa jednego z braci o sile przebaczenia w jego relacji małżeńskiej.

Namiot spotkania (Mt 5, 3-48) wprowadził nas w Eucharystię, którą celebrował ks. Piotr, zaś kazanie wygłosił ks. wikary z Wierzawic. Mszę Świętą przeżywaliśmy wspólnie z parafianami, a nasza wspaniała młodzież oazowa oraz nasze pociechy uświetniły Ją swoim śpiewem.

Dzień Wspólnoty zakończyliśmy tradycyjnie ucztą Agape, na której nie zabrakło pysznego ciasta, kawy i herbatki. Wspólnie spędzając piękny czas, wysłuchaliśmy również ważnych ogłoszeń.

Każde spotkanie na Dniach Wspólnoty to wielkie bogactwo, z którego tak mało czerpiemy, stajemy się ospali i zapracowani. Warto jednak dać coś z siebie i odpowiedzieć na zaproszenie Chrystusa.

Tekst i Foto: Agnieszka Kamińska