Na zaproszenie Diakonii Życia, 30 marca br. z mieszkańcami Podkarpacia spotkał się prof. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa oraz niekwestionowany autorytet dla wszystkich, którym bliska jest idea ochrony życia nienarodzonych. Spotkanie odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Gość wygłosił krótki referat oraz odpowiadał na pytania słuchaczy. – Podkarpacie to wzór działań pro life – powiedział na zakończenie pan profesor. – Chciałbym, żeby tak było na Mazowszu. Obecny na spotkaniu Jacek Kotula, przedstawiciel podkarpackiego oddziału fundacji Pro – Prawo do Życia, zapowiedział zamiar utworzenia telefonu zaufania dla kobiet rozważających aborcję. Ta inicjatywa wpisuje się w posługę Diakonii Życia, może zatem w przyszłości uda się ją wesprzeć siłami Ruchu Światło-Życie.