W dniu 20 maja br. w Przeworsku odbyła się miejska gra terenowa “Gdzie jest Prorok?” Okazją do zorganizowania takiego przedsięwzięcia stała się 30. rocznica narodzin dla nieba Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wspólnota oazowa przy parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku wraz ze swoim opiekunem duchowym, ks. Mateuszem Rutkowskim, zaproponowała młodym ludziom z Miasta Przeworska i okolic dzień pełen wrażeń w odkrywaniu osoby ks. Franciszka. Wiele podjętych zadań pozwoliło poznać tę postać, a tym samym podjąć rywalizację i osiągnąć najlepsze wyniki, które zostały nagrodzone.

Więcej: www.przemyska.pl