Scharakteryzowano nas przy użyciu narzędzi statystycznych:

„Członkowie Ruchu Światło-Życie, popularnie określanego jako Oaza, to – jak wynika z deklaracji – najczęściej ludzie młodzi, zwłaszcza w wieku 18–24 lata, mający wyższe wykształcenie i uzyskujący relatywnie wysokie dochody per capita, a ponadto uczniowie i studenci, gospodynie domowe oraz kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla”.

Ciężko się nie zgodzić.

Cały artykuł „Gość Niedzielny” nr 26/2017