Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie, jak co roku włączyła się w Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów (WEB). Wraz z księżmi Mateuszem i Januszem na bieszczadzkie szlaki wyruszyli animatorzy oraz jedno małżeństwo DK. Zespół ewangelizatorów stworzyliśmy z ludźmi z różnych wspólnot i miejsc Polski, pod koordynacją Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba w Przemyślu.

W pierwszej części akcji ewangelizatorzy oddawali się modlitwie, skupieniu i przygotowaniu ewangelizacji pod przewodnictwem ks. dra Jana Szeląga – dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Archidiecezjalnej w Przemyślu. Ks. Szeląg zwrócił uwagę, aby przesłanie ewangelizacyjne było głoszone a autentycznością i szczerością.

Druga część byłą poświęcona ewangelizacji – najpierw na plaży w Polańczyku, a potem w Solinie. Tam ewangelizatorzy zapraszali do rozmowy, mieli okazję wysłuchać świadectwa życia młodych ludzi, koncertu ewangelizacyjnego oraz skorzystać z sakramentu pokuty.

ks. Mateusz Rutkowski