W dniu 26 sierpnia, w Uroczystość NMP Częstochowskiej i w dzień narodowego dziękczynienia za 300 lat od koronacji Cudownego wizerunku na Jasnej Górze, odbyła się Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie. Członkowie Oazy – dzieci, młodzież i dorośli – przybyli przed obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, który znajduje się w Bazylice OO. Jezuitów w Starej Wsi/koło Brzozowa.

Zawiązanie wspólnoty dla wszystkich przybyłych stało się czasem dziękczynienia za dar wakacyjnych rekolekcji. O doświadczeniu spotkania z Jezusem mówili uczestnicy rekolekcji poszczególnych turnusów, dzieląc się świadectwem umocnienia wiary.

Pielgrzymka Ruchu to czas, aby wyruszyć w drogę we Wspólnocie Żywego Kościoła, stąd wizję drogi formacyjnej na najbliższe lata przedstawił ks. dr Marcin Koperski, moderator Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Przemyskiej.

Wspólnej modlitwie podczas sprawowanej Eucharystii przewodniczył abp Józef Michalik, który zachęcał podczas homilii, aby pogłębiać wiarę z mądrością dziecka Bożego. Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że ta metoda domaga się wysiłku modlitwy, nawrócenia i służby – co przyjął w swoim życiu i posłudze Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Postawa wiary domaga się decyzji – według Założyciela Ruchu – oddania siebie Bogu Ojcu przez Jezusa w Duchu Świętym. Kaznodzieja podkreślił także, że kształtowanie tej postawy trzeba z wielkim wysiłkiem podjąć w rodzinach. Piękne formacyjne źródło bije w rekolekcjach dla tych, którzy we wspólnocie oazowej pragną dawać świadectwo wiary swoim życiem, szczególnie przez udział w liturgii – zauważył Arcybiskup Józef.

Na zakończenie radością wszystkich uczestników Pielgrzymki była wspólna Agape i zwiedzanie ogrodu biblijnego.
(Zródło: www.radiofara.pl)

Więcej; Galeria