Obecny rok formacyjny przeżywamy pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. W związku z tym para diecezjalna Grażyna i Stanisław Czepińscy zorganizowali rekolekcje tematyczne, które przybliżyły postać Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz założyciela Domowego Kościoła. Odbywały się one pod hasłem roku w Ośrodku Rekolekcyjnym „Caritas” w Zboiskach koło Sanoka od 5 do 10 sierpnia 2017 r. Prowadzili je Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej ks. Marcin Koperski i pani Dorota Seweryn z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W rekolekcjach uczestniczyły 22 pary małżeńskie z archidiecezji przemyskiej oraz Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła ks. Zbigniew Malec.

            Każdego dnia odbywały się konferencje, w czasie których pani Dorota, jako naoczny świadek współpracujący z ks. Franciszkiem starała się ukazać jego życie. Dzięki jej relacjom mogliśmy na nowo odkrywać postać tego niezwykłego człowieka, który był kilkakrotnie ocalony od śmierci – dwukrotnie we wczesnym dzieciństwie, a później w czasie II wojny światowej w obozie w Oświęcimiu i w więzieniu niemieckim. Od najmłodszych lat marzył On o tym, aby być kimś innym, wielkim. Aby to osiągnąć postanowił wyrobić w sobie trzy cechy – dobroć, odwagę i walkę z przeciwnościami. Zrodziła się w nim myśl, że nie ma rzeczy niemożliwych, o ile podobają się one Bogu. Towarzyszyła mu ona przez całe życie. Po śmierci własnej mamy całkowicie oddał się Matce Bożej, której zawierzał każde dzieło. Tak umocniony podejmował kolejne wyzwania. Niczego się nie lękał.

            Poprzez śledzenie życia Ojca Franciszka Blachnickiego uczestnicy rekolekcji mogli zauważyć, jak Bóg realizował swój plan względem niego. Dodatkowo pani Dorota uświadomiła wszystkim, jak wielkim i godnym podziwu był założyciel naszego Ruchu, jak ogromną miał w sobie wiarę i ufność w Bożą Opatrzność. Wszyscy dzięki dobroci i ciepłu jakie emanowało od pani Doroty czuli obecność ks. Blachnickiego. Ogromnym darem było słuchanie osoby, która miała bezpośredni kontakt z ks. Franciszkiem. Nie da się tego wyczytać z książek.

            Uzupełnieniem konferencji naocznego świadka były nauki ks. Moderatora, który w oparciu o Słowo Boże starał się w kontekście teologicznym i biblijnym wyjaśnić co znaczy słowo „sługa”, „służba”.

            Dopełnieniem  rekolekcji  był  wspólny  wyjazd  do  Centrum  Ruchu  Światło-Życie  w Krościenku i Eucharystia przy grobie Ojca Założyciela. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili Dom Rekolekcyjny przy ul. Jagiellońskiej, a na Kopiej Górce zostali przywitani przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka. Przy figurze Niepokalanej wspólnie odmówiliśmy Modlitwę do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności. Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas rekolekcji.

Dorota i Krzysztof