Pogodny weekend październikowy. Pogodne miejsce, bo to przecież Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Do sali w dolnym kościele, późnym popołudniem, zaczynają się schodzić małymi grupkami członkowie Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie. Powód ich obecności tutaj jest jeden: rekolekcje nazwane „Duch zobowiązań”.

Wszyscy na ogół wiedzą, że Domowy Kościół podejmuje swoją formację w oparciu o realizację dobrowolnie przyjętych zobowiązań. Każdy uczestnik DK stara się, aby owe zobowiązania stawały się treścią jego życia. Różne na tej drodze napotykamy trudności, staramy się je pokonywać, by powracać na drogę formacji. Co leży u podstaw podejmowania zobowiązań, dlaczego świadomie, pośród różnych perypetii, wciąż doń wracamy? Czemu tak się dzieje? Po co?

To pytanie – Po co? – towarzyszyło nam w dniach 13 – 15 października, podczas Eucharystii, kilku konferencji i przy innych wydarzeniach związanych z przeżywaniem wymienionych powyżej rekolekcji. Wchodząc w głębię nazwanych dla potrzeb DK zobowiązań, odkrywaliśmy ich znaczenie, ich treść, ich ducha. Przeżycie dwóch spośród tych zobowiązań – dialogu małżeńskiego oraz modlitwy małżeńskiej – w formie praktycznej, także było w programie rekolekcji. Praktyka tychże we wspomnianym anturażu dla wielu już podczas rekolekcji przynosiła konkretne owoce, czym radośnie dzielono się przy kawie i ciasteczku.

Godzina świadectw potwierdziła jednoznacznie, że mimo ogólnie znanych zagadnień związanych ze zobowiązaniami, nigdy dosyć powracania do nich w rekolekcyjnej formie. Dla ich gorliwszego podejmowania dla Boga, dla współmałżonka, dla siebie. Dla zgłębiania ich właściwego ducha:
Po co? Na to pytanie każdy z nas będzie szukać odpowiedzi indywidualnie.

Rekolekcje poprowadzili dla nas: ks. Krzysztof  Rzepka wraz z Parą Diecezjalną DK Grażyną i Stanisławem Czepińskimi.

Edward Jodłowski

GALERIA