Sanok

Dzień Wspólnoty w rejonie Sanok odbył się w sobotę 14 października, zamiast w niedzielę 22 października, jak wcześniej planowano, ponieważ w terminie 20-22 wyznaczono Maryjne Rekolekcje Ewangelizacyjne w sanockiej parafii pw. Chrystusa Króla, których współorganizatorem jest rejon Sanok. Zatem w trzy kolejne weekendy nastąpiła kumulacja wydarzeń religijnych w naszym rejonie, rozpoczęta 7 października ogólnopolską akcją „Różaniec do granic” z licznym udziałem członków Ruchu, uczestniczących w wyjazdach parafialnych do Wetliny i Lutowisk.

W czasie agapy, na zakończenie Dnia Wspólnoty, uczestnicy zebrani w salce parafialnej przy sanockiej farze wysłuchali świadectw. W pamięć wryło mi się „Jezu, ratuj”, jakie przemknęło przez myśl brata spadającego z drabiny z wysokości około pięciu metrów, po porażeniu prądem. Przeżył. Bez złamań, jedynie ze zwichniętą nogą. Chwała Panu!

Wojciech Winnik

GALERIA

Krosno

”Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie” – (Łk 4,18).

Jezus z Nazaretu tak ogłasza swoją misję, swoje posłannictwo. Jezus – Pomazaniec, namaszczony Duchem Świętym. To znaczy tyle, co Jezus – Sługa, bo pomazańcami w Piśmie Świętym są nazywani ci, którzy zostali wezwani i powołani do wypełnienia planu Ojca – Bożego planu zbawienia. Duch Święty namaszcza ich, czyli uzdalnia do służby. Jest to sprawa dla nas niesłychanie ważna, byśmy przyswoili sobie, utrwalili w swojej świadomości taki właśnie obraz, bo to jest autentyczny obraz Chrystusa, jaki nam ukazuje Pismo Święte. Być chrześcijaninem to znaczy być namaszczonym Duchem Świętym przez Tego, który otrzymał pełnię Ducha, przez Jezusa Chrystusa.

Mamy stać się uczniami Chrystusa i na Jego obraz pełnić służbę w naszych rodzinach, małżeństwach wspólnotach, itd. Każdy z nas jest posłany, każdy z nas jest namaszczony, aby na wzór Chrystusa Sługi stawał się sługą dla innych.

Tym treściom poświęcone było przeżywanie Rejonowego – porekolekcyjnego – Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu Krosno 22 października br. Miejscem świętowania był – jak już niejednokrotnie tego doświadczaliśmy – gościnny Dom Sióstr Klawerianek.  Niedzielne popołudnie wypełnione było realizacją zagadnień według programu formacyjnego, oferowanego nam przez Ruch. Zgromadziliśmy się całkiem sporą grupą ze wszystkich wspólnot, ponieważ byli obecni dorośli z grupy Betel, rodziny z Domowego Kościoła, młodzież a także radosna grupka dzieci.

Wzruszającym momentem tego dnia było świadectwo Marysi i Tadeusza, którzy przeżywali kiedyś jedne z pierwszych w Polsce rekolekcji dla rodzin. Potwierdzali swoimi słowami, że służba jest wynikiem miłości. Jest bezinteresownym dawaniem siebie.

Edward Jodłowski

GALERIA

Przemyśl

            Dotychczasowe doświadczenie pozwala stwierdzić, że Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty gromadzi najwięcej uczestników. I tak 22 października br. kaplica Dobrego Pasterza w przemyskim klasztorze s.s. Benedyktynek została szczelnie zapełniona, naprędce trzeba było dostawiać krzesła i ławki. Obok małżeństw nie zabrakło młodzieży oraz dzieci, które miały zapewnioną profesjonalną opiekę w czasie, gdy rodzice realizowali kolejne punkty programu.

Jak się okazało, mimo że jesień w pełni, wśród wielu oazowiczów żywe jest wspomnienie wakacyjnej wspólnoty i kilkunastu dni, spędzonych w niezwykłej atmosferze. Podczas spotkań w grupach, gdy uczestnicy dzielili się swoimi świadectwami, rekolekcje jawiły się nie tylko jako czas i miejsce wakacyjnego wypoczynku i ładowania duchowych akumulatorów. Okazały się również szkołą służby, przygotowaniem do dawania siebie innym.

            O wybraniu i powołaniu do służby przypominał podczas konferencji moderator Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii, odwołując się do daru i tajemnicy, jaką jest sakrament chrztu św. – Każdy z nas jest prorokiem, królem i kapłanem, bo do tego w Chrystusie zostaliśmy wezwani. A skoro tak, każdy z nas jest też sługą, bo sługą jest Chrystus – mówił ks. Krzysztof Mierzejewski, przypominając jednocześnie symbolikę z kaplicy w centrum Ruchu na Kopiej Górce.

            Od teorii, a właściwie teologii służby, uczestnicy przeszli do wyzwań praktycznych. Podczas agapy, przygotowanej z wielkim sercem przez oazowiczów z rejonu przemyskiego, była okazja do finansowego wsparcia zakupu pompy insulinowej dla Małgosi, która codziennie pracuje dla nas w biurze Collegium Marianum.

MJ

Jarosław

               W dniu 21 października b.r. w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, przeżywaliśmy Dzień Wspólnoty, przebiegający pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. Prowadzeniu Dnia Wspólnoty przewodniczył moderator Ruchu Światło-Życie rejonu Jarosław, ks. Jan Franków wraz z księżmi moderatorami kręgów. Po zawiązaniu wspólnoty, konferencję na temat „Co znaczy być chrześcijaninem namaszczonym Duchem Świętym” wygłosił ks. Jan Franków. Przypomniał, że wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Tak jak Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, jest prowadzony przez Ducha Świętego, tak i my będziemy mieli udział w synostwie Bożym, jeżeli będziemy prowadzili życie w Duchu i według Ducha.

               Uczestnicy Dnia Wspólnoty wysłuchali świadectw na temat przeżytych rekolekcji wakacyjnych oraz uczestnictwa w Domowym Kościele przez  ponad 30 lat. Bardzo ważnymi punktami programu były spotkania w grupach, Namiot Spotkania, uraz Eucharystia, w której homilię wygłosił ks. moderator Mateusz Berdychowski.

               Na zakończenie księża moderatorzy, małżeństwa, młodzież oraz dzieci wzięli udział w uczcie miłości – agapie. Dziękujemy Panu Bogu, za dar wspólnej modlitwy, ubogacanie się Słowem Bożym oraz za owocne przeżycie Dnia Wspólnoty.

S. i M. Domszy