Listopad jest miesiącem szczególnym w polskiej tradycji. W tym miesiącu obchodzimy kolejne rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę oraz gromadzimy się na cmentarzach i przy pomnikach, wspominając poległych bohaterów, patriotów walczących o wolność naszej Ojczyzny. I właśnie w tym miesiącu spotkaliśmy się w Rzepedzi na rekolekcjach patriotycznych, prowadzonych przez ks. prał. Stanisława Czenczka,, „chodzącą legendę” Ruchu Światło-Życie oraz gorącego patriotę. Wśród 38 uczestników rekolekcji nie było nikogo, kto by nie zaczerpnął z wyjątkowej wiedzy historycznej ks. Stanisława; podpierając się licznymi cytatami opowiadał, że nie byłoby wolnej Polski bez głębokiej wiary narodu, bez ludzi, dla których zawołanie „Bóg, Honor, Ojczyzna” stanowiło najwyższą wartość. Jedną z takich osób był założyciel Ruchu Światło-Życie, czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, o którego patriotyzmie w piękny sposób opowiadał ks. Stanisław. Podczas rekolekcji nie mogło zabraknąć odwiedzin w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. To tutaj w latach 50. ubiegłego wieku ówczesne władze uwięziły Prymasa Tysiąclecia, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, również gorącego patriotę. To wszystko, połączone ze słuchaniem poezji oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych sprawiło, że atmosfera rekolekcji była bardzo podniosła i niejednej osobie zakręciła się łezka w oku.

Małgorzata i Piotr

POLSKA

,,Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród (…)

Tak nam dopomóż Bóg!”

Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy – Obowiązek”

K. Norwid: ,, Myśli o Polsce i Polakach”

 ,, Ojczyzna jest darem i zadaniem”

Jan Paweł II, Watykan 1981

W dniach od 3 do 5 listopada 2017 roku, w przededniu 11 Listopada, 99. rocznicy Święta Niepodległości, odbyły się w Rzepedzi rekolekcje tematyczne ,, Skąd nasz ród”.

Prowadził je moderator Domowego Kościoła ks. Stanisław Czenczek przy pomocy małżonków Haliny i Czesława Zaforemskich oraz Marii i Stanisława Lelków.

36 – osobowa  wspólnota pochyliła się nad  najważniejszymi wartościami w życiu Polaka i chrześcijanina, jakimi są: BÓG,  HONOR, OJCZYZNA. Patriotyzm jako motyw przewodni przewijał się we wszystkich punktach rekolekcji: w Eucharystii, Namiocie Spotkania, konferencjach, podczas dzielenia się historią rodziny a także w dialogu małżeńskim.

Z podziwem słuchaliśmy konferencji ks. moderatora o miłości Ojczyzny w życiu i działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Ze wzruszeniem i dumą wspominaliśmy swoje korzenie, bogate rodzinne historie, często dramatyczne, związane z czasem powstań narodowych, I i II wojny światowej, jak również trudnym okresem powojennym. Bowiem  Ojczyzna to dar, jaki otrzymaliśmy od Boga, od naszych przodków, tych, którzy często ginęli na polach bitew, cierpieli w obozach, więzieniach, tych, którzy tworzyli tradycję i kulturę. Potwierdzeniem tych słów jest m.in. osoba ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który był internowany w latach 1955 – 1956 w Klasztorze SS. Nazaretanek  w Komańczy. Odwiedziliśmy to miejsce, ofiarując koronkę do Miłosierdzia Bożego  i modlitwę różańcową w intencji tych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę oraz o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego.

Bardzo ważnym punktem rekolekcji był niezapomniany wieczór patriotyczny, podczas którego poezja o Ojczyźnie ukochanej, biednej, sponiewieranej, walczącej, zwycięskiej przeplatała się z pieśniami religijnymi,  piosenkami żołnierskimi i partyzanckimi. Z całego serca i ze wszystkich sił śpiewaliśmy pieśni bólu i chwały, dające nadzieję na zwycięstwo i te przypominające o domu, rodzinie, pomagające żyć na obczyźnie, z dala od Ojczyzny.

Świadomość tego, jak wiele otrzymaliśmy od naszych przodków, którym należy się pamięć i cześć,  czyni nas odpowiedzialnymi i  zobowiązuje nas do służenia Ojczyźnie na wielu płaszczyznach. Do nas bowiem należy kultywowanie tradycji i przekazywanie jej naszym dzieciom i wnukom, dbałość o piękno ojczystej mowy, uczenie  poszanowania symboli narodowych, owoców trudu ludzkich rąk i myśli, szacunku do życia, zwłaszcza nienarodzonych. W tym duchu odbyliśmy dialog małżeński  o wychowaniu patriotycznym    w naszych rodzinach.

Wyjeżdżaliśmy z gościnnej Rzepedzi z błogosławieństwem Bożym, umocnieni na duchu, rozśpiewani, pełni zapału do realizacji postanowień względem Matki Ojczyzny, aby tak kształtować nasze rodziny, by nowe pokolenia silne Bogiem stały na straży tożsamości narodowej, dbały o dobre imię Polski w świecie,  podejmowały uczciwe, rzetelne działania   w szkole, pracy i trudach dnia codziennego, wszędzie tam, gdzie przyjdzie im żyć.

Bogu niech będą dzięki i wszystkim osobom odpowiedzialnym za zorganizowanie właśnie takich rekolekcji.

              Jeszcze Polska nie zginęła, póki Ją kochamy!

Anna i Marian Żmudowie