„Kapłan jest dla Mszy Świętej. Składanie ofiary Mszy Świętej to istota jego powołania, wszystko inne jest dodatkiem. Tak jak Pan Jezus przyszedł po to, aby złożyć z siebie ofiarę – podobnie kapłan jest po to, aby tę ofiarę uobecniać”.

(ks. F. Blachnicki)

Drodzy Kapłani żyjący duchowością Chrystusa Sługi!

W niedzielę Chrztu Pańskiego, obchodzoną w Ruchu Światło-Życie jako niedziela Chrystusa Sługi, w szczególny sposób pamiętamy i otaczamy modlitwą Kapłanów-Moderatorów zjednoczonych w Unii Kapłanów Chrystusa Sługi oraz tych wszystkich, którym jest bliski ten ideał życia. Życzymy głębokiego codziennego zjednoczenia z Chrystusem, szczególnie w Eucharystii, oddawania się w służbie tak jak Maryja – Niepokalana Służebnica oraz radości z trwania we wspólnocie Kościoła.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

(www.dk.oaza.pl)

 

Święto Patronalne Moderatorów Ruchu Światło-Życie

 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,  więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
( Łk 4, 18)

Kochani Kapłani – Moderatorzy Ruchu Światło-Życie
Z okazji Waszego Święta życzymy obfitości łask Bożych,
światła i mocy Ducha Świętego.

Niech Boża wola wypełnia się w Waszym życiu, a sprawowanie Najświętszej Ofiary niech będzie źródłem osobistej świętości.
Chrystus Sługa niech będzie dla Was wzorem służby i miłości do drugiego człowieka.

Wdzięczni za Waszą obecność i posługę w Ruchu Światło-Życie z darem modlitwy
w imieniu wszystkich rodzin Domowego Kościoła

Grażyna i Stanisław Czepińscy
para diecezjalna DK
Archidiecezji Przemyskiej