W dniach 26 – 28 stycznia 2018 r., w parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodziny w Adamówce, odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, których organizatorem był Domowy Kościół, Gałąź Rodzinna Ruchu Światło – Życie. Rekolekcje prowadził: ks. Marek Zajdel oraz Iwona i Tadeusz Śliwkowie. Nauki rekolekcyjne i pozostałe zajęcia, które odbywały się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce, pomogły dobrze przygotować się do powierzenia się Chrystusowi i poznać, jakie są skutki Bożej miłości a także Bożego planu zbawienia.

Program obejmował zarówno konferencje, jak i spotkania w małych grupach, które umożliwiły uczestnikom swobodną rozmowę na poruszane tematy. Dzieci, pod troskliwym okiem diakoni i opiekunów, miały wspaniałą opiekę oraz zabawę. Pięknym był też czas modlitwy wstawienniczej o owoce Ducha Świętego i wyproszenie łask, dający mocne przeżycie trwania we wspólnocie i jej wsparcia. Podczas uroczystej Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji były już widoczne pierwsze owoce działania Ducha Św. W darach ofiarowano deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i deklaracje Duchowej Adopcji.

     W świetle nocy i z bagażem łask powróciliśmy do naszych domów, wspólnot i parafii. Niech Ten , Który  nas umacnia i prowadzi, czyni to jeszcze  większą siłą.

DKS Przeworsk

B i Z Pustka