Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W dniach od 9 do 11 lutego 2018r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach tematycznych „Pełnia miłości i piękno dialogu”. Rekolekcje odbyły się w Szkole Podstawowej w Grochowcach przy parafii Nawiedzenia NMP. Prowadzącymi byli moderator rejonowy DK ks. Witold Burda oraz Beata i Andrzej Guzikowie. Każde rekolekcje to dla nas święty czas łaski. Tutaj ujął nas temat: „Pełnia miłości i piękno dialogu”- te dwie kwestie tak nierozerwalne w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Ksiądz Witold bardzo pięknie wprowadził nas w temat tych rekolekcji przypominając, że to Bóg jest źródłem prawdziwej miłości i jedynie doświadczenie miłości Boga jest źródłem autentycznej miłości siebie i bliźniego. Nasi prowadzący, Beata i Andrzej, precyzyjnie przedstawili nam różnice istniejące między kobietą i mężczyzną, nie tylko te biologiczne, ale przede wszystkim psychologiczne i duchowe. Dla nas bardzo budujące były praktyczne wskazówki dotyczące różnic płciowych na płaszczyźnie psychologicznej, podparte przykładem ich własnych doświadczeń. Wiemy, że wszystko co Pan Bóg stworzył jest bardzo dobre, jeśli więc skoro nas, kobietę i mężczyznę, tak różnie ukształtował to tylko po to, abyśmy się nawzajem uzupełniali. Głębokie zrozumienie tej prawdy otworzyło nasze serca na akceptację siebie takimi jakimi jesteśmy, na pokochanie tych różnic, które nas mają tak pięknie jednoczyć. To spojrzenie pełne miłości i pokory rozbudziło nas na nowo w dążeniu do pięknej, dojrzałej miłości. Świadomi jesteśmy, że więzi małżeńskiej i rodzinnej pełnej miłości i pokoju nie zbudujemy sami ale współpracując z łaską Bożą daną nam w sakramencie małżeństwa. Na zakończenie rekolekcji, podczas Eucharystii, zanurzyliśmy w niezgłębionym miłosierdziu Bożym nasze postanowienia i pragnienia.

Z całego serca dziękujemy  naszym przyjaciołom Ali i Mieciowi, że zaprosili nas na te piękne rekolekcje. Dziękujemy organizatorom, moderatorom, parom animatorskim oraz wszystkim uczestnikom za przyjazną atmosferę, ciepło i serdeczność. Niech będzie Pan Bóg uwielbiony za dar tych rekolekcji!

Ewa i Kazimierz Dziduchowie