U Sióstr Michalitek, w Miejscu Piastowym, od 16 do 18 marca odbyły się rekolekcje rejonu Rymanów. Temat rekolekcji to „Ubierzmy Chrystusowe buty”. W programie były konferencje o zobowiązaniach (modlitwa , dialog i reguła życia), droga krzyżowa z adoracją krzyża, adoracja osobista Najświętszego Sakramentu, spotkanie w grupach i codzienne Eucharystie. Po tych trudnych tematach prowadzili nas ks. Zbigniew Malec oraz Elżbieta i Jacek Stankiewiczowie.

Temat rekolekcji wydał się nam bliski nie tylko dlatego, że lubimy oboje wędrować. Nasze życie to przecież ciągła wędrówka. Więc skoro jest okazja zdobyć super buty, to czemu nie! Rekolekcje okazały się bardzo owocne. Ksiądz Malec w sposób prosty mówił o rzeczach trudnych i bardzo trafnie wskazywał nam życiowe cele. Wiemy też, że w naszej wędrówce nie możemy dopuszczać do siebie zniechęcenia. Rekolekcje się skończyły – buty już mamy. Ruszamy więc w Chrystusowych butach, Chrystusową drogą.

Te rekolekcje były jak wiosna, która wyciąga nas z domów na spacery, górskie szlaki czy leśne ścieżki. Naprawdę zachciało się iść z Chrystusem jako Panem i przyjacielem. Wiemy, że nie ominiemy kurzu i błota – ale przecież mamy NAJLEPSZE, bo CHRYSTUSOWE BUTY.

Mariola i Janusz M.

GALERIA