Decyzją Moderatora Diecezjalnego, ks. Marcina Koperskiego, od 14 kwietnia 2018 r. dla identyfikacji wizualnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej należy używać tradycyjnego znaku „fos-zoe”. Tym samym wyłącza się z publikacji, rozpowszechniania oraz dalszego wykorzystywania tzw. „foskę przemyską”. Znak w wersji zmienionej może pozostać tylko na materiałach wydanych przed wyżej wskazaną datą. Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego jest odpowiedzialna za zmianę znaku we wszystkich kanałach komunikacyjnych, zarówno elektronicznych, jak i drukowanych. Ze względu na znaczny zakres, zmiany mogą odbywać się stopniowo z zastrzeżeniem, że końcową datą ich wprowadzenia jest 14 maja 2018 r. DDKS przygotuje również i opublikuje na stronie internetowej pakiet grafik w wersji wektorowej, do pobrania i wykorzystania podczas przygotowywania materiałów sygnowanych przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.

FOSKA – pobierz