Dyrektor Ośrodka Formacyjno-Wypoczynkowego DK „Nazaret Helusz” informuje o możliwości organizacji na terenie Ośrodka spotkań formacyjnych i rekolekcji dla dzieci i młodzieży oraz różnych wspólnot diecezjalnych i parafialnych tj. bierzmowani, ministranci, schole, DSM, Domowy Kościół i inne grupy i wspólnoty. Przyjmujemy także grupy szkolne na tzw. „Zielone szkoły” oraz grupy turystyczne i wycieczkowe.

Ośrodek dysponuje 63 miejscami noclegowymi oraz możliwością całodziennego wyżywienia. Serdecznie zapraszam do korzystania z tej oferty.
Kontakt: Dyrektor ks. Jacek Zarzyczny tel. 795 777 007.

  • OFW DK „Nazaret Helusz”Ośrodek Formacyjno – Wypoczynkowy Domowego Kościoła „Nazaret Helusz”