„Nazaret-Helusz” Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy DK” był miejscem spotkania pierwszego w bieżącym roku pracy Kręgu Diecezjalnego. Na zaproszenie pary diecezjalnej, w sobotę 15 września br. odpowiedziały wszystkie małżeństwa, które kontynuują lub właśnie przejęły odpowiedzialność za kręgi w rejonach. Obecny był także ks. Zbigniew Malec, moderator diecezjalny DK oraz ks. Marcin Koperski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Poza stałymi punktami, do których należą wspólna Eucharystia, modlitwa i dzielenie się zobowiązaniami wynikającymi z posługi, dokonano podsumowania uczestnictwa rodzin w rekolekcjach oraz pochylano się nad sprawami bieżącymi.

Jak wynika z podsumowania, w roku formacyjnym 2017/2018 odbyło się dziesięć piętnastodniowych turnusów  Oazy Rodzin (różnych stopni) oraz jedne rekolekcje tematyczne. W Oazach rekolekcyjnych wzięło udział 1081 osób w tym 633 osoby z naszej archidiecezji. Z możliwości formacji rekolekcyjnej skorzystało 249 członków DK (co stanowi 12,5% wszystkich członków DK). Módlmy się, aby owoce rekolekcji trwały w rodzinach i wspólnotach przez cały kolejny rok formacyjny. Ważne, by osobiste świadectwo uczestników było dla innych zachętą do udziału w rekolekcjach w roku przyszłym.

Sprawy bieżące zdominowały kwestie związane z planowaniem remontów i inwestycji w Heluszu. Obecnie posługująca para diecezjalna poświęciła wiele czasu i wysiłku, by ośrodek został przekazany Domowemu Kościołowi w Archidiecezji Przemyskiej. Teraz odpowiedzialność za dom spoczywa na wszystkich członkach DK, którzy w kontaktach z dyrektorem domu, ks. Jackiem Zarzycznym, reprezentowani są przez Radę ds. Helusza. W związku z nadaniem ośrodkowi statutu przez JE ks. abpa Adama Szala, zmieniony zostanie regulamin i zasady działania tego organu, o czym zadecyduje się już podczas następnego Kręgu Diecezjalnego.

W ośrodku widać pierwsze zmiany, które wymagały nakładów finansowych. Zostały one poczynione dzięki ofiarodawcom indywidualnym, środkom własnym ks. dyrektora oraz środkom pozostającym w dyspozycji pary diecezjalnej. Nie korzystano do tej pory z funduszu gromadzonego w ramach akcji „Helusz 400”. Akcja trwa nadal, a jej celem jest – jak przypomniano – zainwestowanie w ośrodek 400 tys. zł w czasie najbliższych czterech lat. Obecni na spotkaniu zgodzili się także, by remont przeprowadzić w miarę możliwości siłami własnymi i przy zaangażowaniu doświadczenia, wiedzy i umiejętności członków Domowego Kościoła. Stąd też rozpoczęcie akcji „Pokój dla rejonu”. Jej celem jest zebranie grupy osób, która w ciągu jednego dnia przygotuje do remontu wyznaczony (lub wybrany przez siebie) pokój czy tez moduł (dwa pokoje i łazienka). O kolejnych pilnych inwestycjach oraz poszukiwaniu fachowców będą informować animatorów kręgów pary rejonowe. Można także kontaktować się z odpowiedzialnymi za przebieg prac Bożeną i Krzysztofem Leńczykami tel. 503 149 238, e-mail: helusz400@gmail.com. Prace należy zakończyć w grudniu br., by od stycznia ośrodek mógł przyjmować chętnych na rekolekcje zimowe.

Zapisy na zimowe rekolekcje DK w archidiecezji przemyskiej rozpoczynają się 17 września br. Od listopada natomiast planuje się uruchomić zapisy na oazy wakacyjne. W tym roku ogłoszenie o miejscach i terminach pojawi się równocześnie na stronie internetowej archidiecezji oraz na stronie ogólnopolskiej. Nie warto zatem czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili, bo może się okazać, że na wybranym turnusie nie ma już miejsca.

Na zakończenie spotkania para diecezjalna podziękowała wszystkim małżeństwom, zaangażowanym w dzieła Domowego Kościoła w minionym roku formacyjnym. Parom rejonowym podziękowano za zorganizowanie transportu dla młodzieży na pielgrzymkę Ruchu, a wszystkim rodzinom Domowego Kościoła za liczny udział (było ponad 1200 osób). Szczególne podziękowania skierowano do  członków DK z rejonów: Jarosław, Leżajsk, Łańcut I, Łańcut II i Przeworsk za trud włożony w przygotowanie pielgrzymki. Wyrazy wdzięczności skierowano także do małżonków biorących udział w ewangelizacji parafii Rogi na przełomie sierpnia i września br. Było to piękne świadectwo zaangażowania się Domowego Kościoła w dzieło Ewangelizacji. W sposób szczególny dziękowano wszystkim ofiarodawcom za dotychczasowe ofiary na „Nazaret-Helusz Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy DK”. Do 31 sierpnia br. zebrano kwotę: 164 450 zł,  100 €  i  100 $.

Wszystkie istotne, bieżące ogłoszenia oraz terminarz wydarzeń i pracy DK znajdują się na stronie. Warto też pytać o szczegóły pary rejonowe. Zachęcamy ponadto do odwiedzania strony domu „Nazaret-Helusz”. Spotkanie II Kręgu Diecezjalnego DK planowane jest na 30 XI 2018 (piątek) w godz. 18.00-21.00 w Krośnie.

MJ