W dniu 22 września 2018 r. odbył się Dzień Skupienia dla Animatorów Kręgów Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło Życie w rejonach Krosno I, II i III, podejmujących posługę w rozpoczynającym się roku formacyjnym. Korzystaliśmy z gościnności Sióstr Klawerianek, spotykając się w Domu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie.

Ukazanie misji, zadań, jakie są stawiane przed animatorami, danie świadectwa jak ważne jest zawierzenie Maryi, Jezusowi, otwarcie się na działanie Ducha Świętego zostało powierzone Agatce i Arturowi Bębnom. Ksiądz Andrzej Bienia omówił rolę kapłana, jako moderatora kręgu. Z jednej strony nieraz trzeba zrobić wysiłek by być na comiesięcznym spotykaniu. Zaś z drugiej wskazał, jakie daje to wzajemne ubogacenie. Miała miejsce wspólna Eucharystia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.  Błogosławieństwo zakończyło spotkanie.

Galeria