Od 5 do 7 października 2018 r. w jarosławskim Opactwie odbyły się rekolekcje tematyczne „Kocham Cię – jestem dla Ciebie”. Rekolekcje prowadził ks. Marek Dziewiecki, znany rekolekcjonista z Radomia oraz ks. Jan Franków, moderator Domowego Kościoła, Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Uczestnikami byli małżonkowie, rodziny DK z dziećmi oraz narzeczeni z całej archidiecezji.

W programie  były konferencje, spotkania w grupach przy kawie i herbacie, dialog małżeński, namiot spotkania, codzienna Jutrznia i Eucharystia. Głównym tematem rekolekcji było życie w rodzinie, wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu prawdziwej Bożej miłości.

Ksiądz rekolekcjonista pogłębił samo pojęcie prawdziwej miłości, sposoby jej wyrażania oraz zdemaskował istniejące mity na jej temat. Wskazywał nam drogę trudną, ale życiodajną. Rekolekcje, z których skorzystało ponad 170 osób, były bardzo owocne.

 

S.M Domszy

fot. Piotr Lotycz

GALERIA