Oto zwiastuję wam radość wielką… narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
( Łk 2, 10.11)

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie głębokiej radości płynącej ze spotkania z Tym, który dla nas stał się Emmanuelem – Bogiem z nami.

Niech ta radosna nowina przemienia nasze serca i napełnia nas ufnością, miłością i pokojem.

ks. Zbigniew Malec
moderator diecezjalny
Domowego Kościoła

Grażyna i Stanisław Czepińscy

para diecezjalna
Domowego Kościoła