W święto patronalne Domowego Kościoła, o godz. 15:00 w sanockim kościele oo. Franciszkanów sprawowana była Msza św. z udziałem małżeństw rejonu Sanok, z oprawą diakonii liturgicznej Ruchu Światło-Życie. W trakcie Mszy odnowiono przyrzeczenia małżeńskie oraz udzielono błogosławieństwa indywidualnego poszczególnym małżeństwom, które tego pragnęły, nie tylko małżeństwom należącym do Domowego Kościoła, ponieważ o tej godzinie Msza jest odprawiana cotygodniowo dla ogółu parafian.

Pary małżeńskie podchodziły procesyjnie do kapłanów znajdujących się przy ołtarzu głównym i przy ołtarzach bocznych, otrzymując błogosławieństwo i upominek w postaci drukowanej ikony Świętej Rodziny, z modlitwami św. Jana Pawła II na odwrocie. W wygłoszonym komentarzu zachęcono niezrzeszone małżeństwa do zainteresowania się Domowym Kościołem jako miejscem formacji wiary i szkołą życia rodzinnego.

Po Mszy świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, z oprawą muzyczną diakonii muzycznej rejonu Sanok. Małżonków zebranych w kościele zachęcono do wzajemnego podziękowania sobie, a następnie przeproszenia się za konkretne przewinienia wobec współmałżonka. Przebaczając i doświadczając przebaczenia mieli okazję do odnowienia miłości małżeńskiej i pogłębienia wdzięczności Panu Bogu za łaskę tego sakramentu.

oprac. Wojciech Winnik
foto: Agnieszka Słowik

Galeria