W kościele parafialnym w Kraczkowej 14 marca 2019 roku miała miejsce podniosła uroczystość. Po dwóch latach pilotowania w ruch Światło- Życie został włączony nowy krąg Domowego Kościoła. Uroczystość dokonała się podczas Eucharystii sprawowanej przez moderatora DK rejonu łańcuckiego ks. Łukasza Pernala i moderatora pilotowanego kręgu ks. Tomasza Bednarza.

Wokół rodzin z kręgu pilotowanego zgromadzili się członkowie DK z Kraczkowej. Obecna była para pilotująca Aneta i Tadeusz Pasieczni oraz para rejonowa Agnieszka i Tadeusz Pałukowie.

Podczas homilii ks. Tomasz odniósł się do roli Maryi w dziele zbawczym Chrystusa i zauważył, że Maryja-Matka Pięknej Miłości, którą za patronkę obrał sobie nowy krąg, nie tylko doświadczyła miłości, ale także była świadkiem Miłości – szczególnie podczas zwiastowania, w wieczerniku i pod krzyżem.

Na zakończenie Eucharystii członkowie nowego kręgu zgromadzili się przed ołtarzem o otrzymali specjalne błogosławieństwo oraz zapalona świecę – symbol obecności Jezusa.

Z. Mendrala