Spotkania wspólnot Ruchu Światło-Życie w okresie Wielkiego Postu odbywają się pod hasłem „Świadectwo – codzienność ucznia Pana”.

 

Rymanów

Spotkaliśmy się w parafii Besko. Dzień Wspólnoty rozpoczął się przywitaniem i zawiązaniem wspólnoty. Trzeba zaznaczyć, że dopisała młodzież,  a uczestnikami były także oaza dorosłych oraz Wspólnota Miłosiernego Chrystusa Sługi z Wrocanki. Po zawiązaniu wspólnoty, odśpiewaniu pieśni do Ducha Świętego i przedstawieniu się  odbyły się spotkania w grupach. Staraliśmy się opisać, po czym poznać ucznia Jezusa w różnych sytuacjach życia: w szkole, na koncercie, na boisku sportowym, w czasie wakacji, na wycieczce, w domu itp. Był to czas bardzo bogatej wymiany zdań i dzielenia się wrażeniami.

Następnie wysłuchaliśmy świadectw. Młodzi rodzice z małymi dziećmi dzielili się tym, jak wygląda w ich przypadku ewangelizacja w pracy i w rodzinie. Drugie świadectwo było na temat szczególnej formy rekolekcji ewangelizacyjnych, gdy domy mieszkańców nawiedzano z Najświętszym Sakramentem.

Eucharystię przeżywaliśmy razem z parafią, a po niej odbyła się agapa w bardzo poważnym stylu; Diakonia Życia pokazała film  pt. „Basia” i tą poważną nutką zakończyliśmy dzień.

Bogusława i Stanisław

galeria

Przemyśl

            W jedności z całym Ruchem oazowicze z obu przemyskich rejonów spotkali się w drugą niedzielę Wielkiego Postu, by celebrować we wspólnocie szczególny czas dzielenia się życiem i ewangelią. O trudnej sztuce dawania autentycznego świadectwa życia z Bogiem mówiono podczas spotkań w  grupach, była ona także tematem głównym konferencji, którą wygłosił ks. dr Arkadiusz Jasiewicz, wykładowca patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Prelegent podkreślał, że tylko głęboka jedność z Bogiem, budowana na Jego słowie, potrafi tak przemieniać serce człowieka, by stawał się on świadkiem w każdej sytuacji.

            Grupy dzielenia były miejscem wzajemnego umocnienia się w codziennych trudnościach. Był to także czas chwalenia wielkich dzieł Pana, który podnosi, wspiera, daje siłę i uzdrawia. Uczniowie Pana chętnie świadczyli o Jego dobroci i łasce, która nigdy nie zawodzi.

            Eucharystię, sprawowaną w kaplicy domu Dobrego Pasterza w klasztorze ss. Benedyktynek w Przemyślu, celebrował rejonowy moderator Ruchu Światło-Życie, ks. prał. Adam Wąsik. Homilię głosił ks. Władysław Hajduk. Ponieważ Dzień Wspólnoty odbywał się w niedzielę, nie zapomniano o nabożeństwie Gorzkich Żali. Tradycyjnie już agapę po Eucharystii zakończono dziesiątkiem różańca świętego.

MJ

galeria