W dniach 8-10 marca w Domu Rekolekcyjnym sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym członkowie Ruchu Domowego Kościoła rejonu Rymanów, wraz z przyjezdnymi gośćmi z innych rejonów, przeżywali rekolekcje „Rozeznawanie woli Bożej”. Prowadzącymi rekolekcje byli ks. Witold Burda oraz Monika i Piotr Kopczyk. Był to czas głębokich przemyśleń, do których skłaniały treści zawarte w konferencjach księdza i pary prowadzącej. Odnosiły się one do różnych aspektów naszej osobistej i małżeńskiej codzienności oraz zobowiązań Domowego Kościoła. Konferencje poparte były dodatkowo obrazem i tekstem, co ułatwiało odbiór treści i robienie notatek. Nawet rzeczy oczywiste nabierały nowego światła i brzmienia. Nie sposób byłoby nie wspomnieć o świadectwie Wioli i Łukasza – tylko problemem jest znaleźć słowa, by to opisać. Jest pewne, że z pośród ponad 70 uczestników nie pozostał nikt, kto by nie przewartościował w sercu swojego życia. Każdy z nas w Ich świadectwie odnalazł cząstkę siebie. Nic nie porusza bardziej, niż żywe świadectwo o dobrym rozeznawaniu woli Bożej. Nasze pojęcie o tym, co Bóg potrafi zdziałać w naszym życiu legło w gruzach i dobrze, że tak się stało!

ZM

galeria