W tym roku 18-go maja po raz XXII Domowy Kościół pielgrzymował do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w wyjątkowym czasie – w dniu 99 urodzin św. Jana Pawła II oraz w 40 rocznicę zawołania papieskiego „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Dla członków Domowego Kościoła naszej archidiecezji była to również pielgrzymka dziękczynna za dar Ośrodka Formacyjno-Wypoczynkowego DK „NAZARET-HELUSZ”

Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji, „Aktualności myśli św. Jana Pawła II do rodzin” – wygłoszonej przez Moderatora Krajowego DK ks. Krzysztofa Łapińskiego. W swojej konferencji ks. Krzysztof przybliżał nam rozważania, przesłania, listy, orędzia, adhortacje Św. Jana Pawła II, m.in. adhortacje „Familiaris Consortio”.

Punktem kluczowym XXII Pielgrzymki Rodzin Domowego Kościoła była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka – delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Podczas wprowadzenia do Eucharystii ks. Biskup przypomniał nam przesłanie św. Jana Pawła II do naszych rodzin: „Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym gniazdem życia i jedności”.

Na zakończenie Ks. Biskup wraz z Parą Krajową DK w Kaplicy Cudownego Obrazu Św. Józefa dokonali aktu zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi.

Bardzo dziękujemy tym, którzy dzielili z nami radość obecności, spotkania, wspólnej modlitwy. Z pewnością był to bardzo owocny czas – czas wsłuchiwania się w głos Pana Boga oraz człowieka, także czas odkrywania roli św. Józefa nie tylko w życiu Świętej Rodziny, ale także w życiu naszych rodzin. Niech Pan Bóg wszystkim wynagrodzi trud i błogosławi
w codziennej formacji w małżeństwie i rodzinie.

W tym szczególnym czasie, gdy toczy się walka o rodzinę zawierzajmy wszystkie sprawy naszych małżeństw, rodzin, wspólnot Św. Józefowi oraz Św. Janowi Pawłowi II. Niech Święci Orędownicy wypraszają potrzebne łaski i umacniają nas w codzienności. Niech te wszystkie słowa usłyszane pozwolą nam wypełniać swoje świadectwo życia staną się dla nas zaproszeniem na przyszłoroczną XXIII Pielgrzymkę Rodzin DK do Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu dnia 16 maja 2020 roku.

Irena i Roman Poterkowie

galeria