Rekolekcje oazowe w Kenii i Tanzanii przynoszą wiele owoców. Samo istnienie Diakonii Misyjnej Archidiecezji Krakowskiej jest ich owocem. Animatorzy wracający z Afryki ożywieni duchem misyjnym zakładają misyjne diakonie w kolejnych diecezjach. Ale o owocach mówimy też na pewno na miejscu. Poszczególni oazowicze dzielą się świadectwami już na rekolekcjach, ale to, że pozostają z nami w kontakcie i chcą formować się dalej na kolejnych rekolekcjach i w ciągu roku jest dowodem, że misje oazowe są potrzebne.

Jednym z widzialnych owoców jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka w Kenii i Tanzanii. Tak jak na rekolekcjach w Polsce prowadzona jest konferencja na jej temat a świadectwami dzielą się animatorzy z Polski i – jeżeli jest taka możliwość – ci spośród Kenijczyków i Tanzańczyków, którzy już włączyli się w to dzieło.

– Słyszeliśmy historie naszych uczestników o ich rozbitych przez alkohol rodzinach, uzależnionych nastoletnich przyjaciołach, nieletnich dilerach, wiedzieliśmy, że nasze świadectwo abstynencji od używek może być dla nich przykładem i inspiracją – twierdzi animatorka Anna, która w Afryce była w 2018 roku. Kolejne lata owocują kolejnymi kandydatami i członkami KWC.(…)

Czytaj całość