Oaza młodzieżowa w Przysietnicy liczy sobie aktualnie siedemdziesiąt osób. Dziesięciu animatorów oraz czuwający nad wszystkim ksiądz moderator Andrzej Urbowicz chcą, aby członkowie jednej z liczniejszych wspólnot w rejonie poczuli, czym naprawdę jest oaza, jaką stworzył Ksiądz Franciszek Blachnicki.

Nasza wspólnota, z uwagi na swoją liczebność, organizuje dużo ciekawych wydarzeń. Takim wydarzeniem był np. Piknik Rodzinny, który przygotowaliśmy dla parafian wraz z Domowym Kościołem. Piknik ten miał przede wszystkim charakter integracyjny. Chcieliśmy pokazać naszym parafianom, jak wygląda wspólnota, że nie jest to nic strasznego, a do takiej wspólnoty może należeć każdy. Kolejnym takim wydarzeniem była organizacja zabawy wielkanocnej, na której było ponad 100 uczestników, Para Rejonowa Rejonu Brzozów, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy, nauczyciele, rodzice. Zabawę tą przygotowała Diakonia wraz z Domowym Kościołem dla naszej wspólnoty oraz dla wspólnot oazowych w rejonie. Oprócz licznych zabaw tanecznych znalazło się też miejsce na zabawy integracyjne. Podczas tego wydarzenia towarzyszyły nam wspólnoty oazowe z Brzozowa, Trześniowa, Siedlisk. Trzecim wydarzeniem były rekolekcje Ruchu Światło-Życie dla dzieci i młodzieży organizowane przez nasz Ruch. Rekolekcje te odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Heluszu. Wzięło w nich udział 38 osób, w tym czworo dorosłych. Nad wszystkim czuwał ksiądz moderator Andrzej Urbowicz wraz z animatorami. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem „Chcę widzieć Jezusa” i miało na celu przekazanie, jak dostrzec Pana Jezusa oraz jak dostrzec Jego czyny. W czasie trwania rekolekcji znalazło się też miejsce na czas wolny, liczne zabawy integracyjne, konferencje z pantomimą oraz zabawy (np. podchody). Oczywiście, jak to na rekolekcjach, były nabożeństwa ze scenkami, przygotowanymi przez animatorów.

       Najważniejszym – naszym zdaniem – wydarzeniem były akcje charytatywne, które organizował Ruch Światło-Życie Przysietnica oraz Ruch Światło-Życie Pomaga. Pierwszą naszą akcją charytatywną był wyjazd do Rzeszowskiego Szpitala na oddział onkohematologii dziecięcej oraz oddział chirurgii dziecięcej. Byliśmy również u podopiecznych Dar-Med’u, w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, w brzozwskim Caritas oraz u osób samotnych i potrzebujących. W każdym z tych miejsc rozdaliśmy paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia. W czasie ubiegłorocznych świąt zorganizowaliśmy naszą pierwszą akcję charytatywną. Natomiast nasza ostatnia akcja była organizowana pod hasłem „My Dla Nich! Nie Oni Dla Nas”. Była to akcja wielkanocna. Dzięki Domowemu Kościołowi mieliśmy ponad 500 ozdób wielkanocnych, którymi mogliśmy sprawić radość chorym dzieciom. Udało się także pomóc nie tylko przez pomoc materialną, ale także uśmiechem, modlitwą, która przecież jest tak ważna. Dzięki naszym partnerom tj. Radio FARA, I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, Sklep „Zielona Oaza” oraz portal infopodkarpacie.pl, nasza akcja trafiła do mediów i więcej osób mogło się w nią włączyć. Bardzo cieszymy się również, że w akcję zaangażowało się tyle młodzieży. Domowy Kościół niósł też pomoc finansową osobom potrzebującym.

           Szczególnym celem, który udało nam się osiągnąć, jest uświadomienie naszym uczestnikom, jaki cel ma liturgia, jak się w nią włączyć oraz jak ją przeżywać. Dzięki naszym ministrantom, z których większość należy do Ruchu, oraz ich wiedzy na temat liturgii, możemy robić wiele wspaniałych adoracji. Staramy się systematycznie przekazywać tę wiedzę, aby wraz z nią rozwijała się miłość do liturgii. A wszystkie Eucharystie, nabożeństwa oraz adoracje uświetnia Schola Oazowa, która również od niedawna funkcjonuje w naszej wspólnocie.

Tak oto jest, działa i rozwija się nasza wspólnota, w której chcemy pogłębić naszą jedność z Jezusem. Mamy nadzieje, że Bóg nam dopomoże w następnych planowanych akcjach charytatywnych i w rozwoju Ruchu Światło-Życie.