Słowo Moderatora i Pary Diecezjalnej DK – Pascha 2015

„ Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,a wola Pańska spełni się przez Niego” (Iz 53, 10b).

    Pascha, to dla nas uczniów Chrystusa czas szczególny, kiedy to możemy ciągle na nowo wchodzić w głębiny sakramentu Chrztu świętego, w którym zaczęła się nasza droga przyjaźni  z Tym, który „(…)do końca nas umiłował” (J 13, 1) za wielką cenę swojego życia. To czas kolejnego przejścia przez pustynię i wpatrywania się w Chwalebny Krzyż Zbawiciela, w Jego święte rany, w których jest nasze uzdrowienie, w których znajdujemy życie, wbrew ludzkiej logice odnajdujemy nowy entuzjazm wiary.
Podejmujemy w naszej codzienności wiele wysiłków duchowych i fizycznych oczekując owoców naszych zmagań. Jesteśmy  bardzo często jak Izraelici wędrujący przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Szukamy łatwych dróg, natychmiastowych efektów, a gdy ich nie ma, doświadczamy buntów, zniechęcenia a nawet rezygnacji. Ciągle pytamy: czy warto?
Czytaj dalej Słowo Moderatora i Pary Diecezjalnej DK – Pascha 2015

Słowo Moderatora i Pary Diecezjalnej DK – Boże Narodzenie 2014

„ Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14)
Czas szczególny! Wyjątkowa noc! Oto Bóg staje się człowiekiem, aby człowiek stał się prawdziwie człowiekiem, aby zobaczył swoją wielką godność i poczuł jak bardzo jest kochany. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy tęsknota za miłością osiąga swój szczyt. Człowiek pogrążony bowiem w samowystarczalności i egoizmie coraz mocniej odczuwa pustkę swojego serca. Wewnętrzny konflikt przenosi się coraz mocniej na bliskich, wspólnotę, Ojczyznę, a dziś już nawet na cały świat. Niepokój ogarniający coraz większe przestrzenie życia zmusza nas do refleksji nad stanem naszego serca, nad ciemnością, która jest w nas. To właśnie w tę ciemność pragnie wejść z mocą Bóg – Dziecko, Światłość ze światłości, Książe Pokoju.
Czytaj dalej Słowo Moderatora i Pary Diecezjalnej DK – Boże Narodzenie 2014

Słowo Moderatora i Pary Diecezjalnej DK – Czerwiec 2014

„Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli Oaz” (K. Wojtyła)
Czas kolejnego roku formacyjnego dobiega końca i trzeba nam zweryfikować nasze życie jako oazowicza – członka Ruchu Światło – Życie. „Narodzić się na nowo” to wezwanie, które nam towarzyszyło w ostatnim czasie formacji i miało za cel pobudzić nasze serca do przyjścia do Jezusa jak Nikodem, choćby pośród nocy naszego serca, aby pytać: „Jakżeż to się może stać” (J 3, 9). Jezus wskazał: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5). Nasz Pan woła do nas: Odkryj swój chrzest!!! Odkryj źródło, które jest w Tobie! Pozwól, aby strumienie wody żywej popłynęły z twojego serca! To jest warunek naszego szczęścia tu na ziemi, a potem w niebie. Bez odkrycia tego sakramentu, nie możemy się stać prawdziwymi uczniami Jezusa. Tu jest źródło naszej radości i siły na pustyni codziennego życia. Tylko poprzez odkrycie tego źródła może powstać na pustyni prawdziwa Oaza, miejsce odpoczynku w sercu Pana.
Czytaj dalej Słowo Moderatora i Pary Diecezjalnej DK – Czerwiec 2014

„Noc w światło przemieniona”

„Cała ludzkość pogrążona jest w ciemnej nocy. I oto zajaśniało światło nowego życia: Chrystus powstał z grobu! Chrystus zmartwychwstał i odtąd to światło już nie gaśnie, ale rozszerza się. Odtąd już nie ma nocy, ale jest zwycięskie światło nowego życia w nas, światło, które nas prowadzi do pełni życia i światła wiecznego” (ks. F. Blachnicki, Noc w światło przemieniona, Kraków 2004, s.5).
Czytaj dalej „Noc w światło przemieniona”