Aktualności

Pierwszy Krąg Diecezjalny

„Nazaret-Helusz” Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy DK” był miejscem spotkania pierwszego w bieżącym roku pracy Kręgu Diecezjalnego. Na zaproszenie pary diecezjalnej, w sobotę 15 września br. odpowiedziały wszystkie małżeństwa, które kontynuują lub właśnie przejęły odpowiedzialność za kręgi w [...]

SKĄD NASZ RÓD

100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości skłania nas do refleksji nad historią i teraźniejszością naszej Ojczyzny. Co każdy z nas może zrobić, by kolejne pokolenia były wierne dziedzictwu, jakie zostawili nam Wielcy Polacy, Bohaterowie? By [...]

Fanatyczny polityk

Oskarżenia, jakie dotykały ks. Blachnickiego ze strony władzy komunistycznej, były częścią jego doświadczeń przez wszystkie lata kapłaństwa. W początkowych zmaganiach z niesprawiedliwymi karami i trudnościami doświadczanymi z powodu działalności organów bezpieczeństwa państwa wobec jego osoby [...]