Domowy Kościół

Światłość w ciemności świeci

Wchodząc z radością w misterium Bożego Narodzenia, z nadzieją spoglądamy w przyszłość Europy, naszej Ojczyzny i Kościoła. Żyjąc wiarą i światłem Ewangelii, chcemy rozjaśniać mroki beznadziei i obojętności współczesnego świata. Szukajmy źródła prawdziwej miłości kierowani [...]

Nowy rozdział

Od przeszło miesiąca Domowy Kościół pracuje i formuje się wzmocniony czasem wakacyjnych, piętnastodniowych rekolekcji. Za nami pierwszy krąg diecezjalny. Warto przypomnieć, że w tym roku nastąpiła zmiana pary diecezjalnej DK w archidiecezji przemyskiej, a także [...]

15 października 2019|Domowy Kościół|

WIELKANOC 2019

Niech ten święty czas Triduum Paschalnego, w którym świętujemy mękę, śmierć  i zmartwychwstanie Chrystusa będzie dla nas czasem odkrywania Bożej radości, płynącej z uczestnictwa w przejściu z tego, co śmiertelne i ludzkie do tego, co [...]