Rejon Krosno

Stawać się doskonałym na miarę Boga

Gdyby tak być doskonałym ludzką miarą, to jeszcze możemy to zrozumieć, poukładać sobie, kochać przyjaciół a nieprzyjaciołom „precz” powiedzieć. Wówczas tak po ludzku byłoby sprawiedliwie. Każdy otrzymałby to, co mu się słusznie należy. Jednak rodzi [...]

Drzwi Wieczernika otwarte!

Wieczorem w dzień swego zmartwychwstania Jezus ukazując się uczniom „tchnął na nich i powiedział: <<Weźmijcie Ducha Świętego!>>” (J 20, 22). Z jeszcze większą mocą Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy: „Nagle dał się [...]