Termin Kurs Prowadzący Miejsce Koszt
18 – 20.10.2019 Rozmowy Ewangeliczne Rzepedź 100
14 – 26.01.2020 X Kroków Przemyśl – Benedyktynki 500
30.04 – 3.05.2020 ORAE I° ks. Mateusz Rutkowski Rzepedź 180
Termin Kurs Prowadzący Miejsce Koszt
27 – 29.09.2019 KODA cz. 1 Przemyśl – Benedyktynki 90
10 – 21.01.2020 KODA cz.2 Lipnik 500
9 -12.04.2020 Triduum Paschalne Przemyśl – Benedyktynki młodzież, dorośli
i dzieci powyżej
13 roku życia
190 zł,
dzieci młodsze 140
30.04 – 3.05.2020 ORAE II° ks. Mateusz Rutkowski Rzepedź 180
19 – 20.06.2020 DOM – weryfikacja
i błogosławieństwo animatora grupy
Stara Wieś
Termin Kurs Prowadzący Miejsce Koszt
25 – 27.10.2019 Szkoła Chrystusa cz. 1 Przemyśl – Benedyktynki 90
13 – 15.12.2019 Szkoła Chrystusa cz. 2 Helusz 90
21 – 26.01.2020 ORD Krosno – Siostry Klawerianki koszt do ustalenia
29.05 – 1.06.2020 COM Krościenko

Przypominamy, że kandydatów na animatorów obowiązują również:

  • udział w miesięcznych spotkaniach animatorów w rejonie
  • udział w rejonowych dniach wspólnoty
  • podejmowanie posługi w parafii
  • udział w KWC – kandydat (kandydaci na animatora grupy), członek (kandydaci na animatora Ruchu)

Proszę pamiętać, że wcześniejsze zapisy obowiązują chętnych do udziału w

  • Rekolekcjach X kroków
  • Kursie Oazowym dla Animatorów
  • Oazie Rekolekcyjnej Diakonii
  • Triduum Paschalnym w formie rekolekcji
  • Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji
  • Centralnej i Diecezjalnej Oazie Matce

Na pozostałe spotkania formacyjne przyjeżdżamy do godz. 17:00 w dniu przyjazdu, bez wcześniejszego zgłoszenia. Osoby niepełnoletnie  na każde spotkanie formacyjne przywożą ze sobą pisemne oświadczenie zgody rodziców na udział w spotkaniu. Formularz do pobrania na stronie.

Wszelkie informacje odnośnie rekolekcji zimowych można uzyskać pod numerem telefonu 538 456 071, pod adresem – mail: przemysl@oaza.pl lub osobiście w Biurze CM (tymczasowo mieszczącym się w Przemyślu przy ul. Fredry 5/7 I piętro) w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Zapisy na rekolekcje zimowe rozpoczynamy od .

*** Uwaga ***

Przy zapisach należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, parafię, dokładny adres i telefon kontaktowy.

Po dokonaniu zapisu  i otrzymaniu jego potwierdzenia należy w terminie 14 dni dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki na konto:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
ul. Bpa Pelczara 4, 37-700 Przemyśl

92 1930 1318 2740 0727 1566 0001

koniecznie z dopiskiem, w którym należy podać: nazwę i miejsce rekolekcji, imię i nazwisko uczestnika, parafię. Zaliczkę można także wpłacać bezpośrednio w Biurze CM w godzinach otwarcia.

W sprawach zapisów na poszczególne spotkania formacyjne proszę kontaktować się wyłącznie z Biurem CM.