Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju na wszystkie Spotkania Formacyjne obowiązują zapisy❗❗❗

Zgłoszenia na Spotkania Formacyjne w roku 2020/2021 przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza internetowego. Linki do formularzy znajdują się w zakładce REKOLEKCE – SZKOŁA ANIMATORA.

NA REKOLEKCJE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY NIKT, KTO WCZEŚNIEJ NIE PRZEŚLE FORMULARZA INTERNETOWEGO!!!

Po wypełnieniu formularza, każdy uczestnik Spotkania otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym regulamin, oświadczenie oraz ankietę personalną. Wszystkie te dokumenty należy wypełnić (nie wcześniej niż na 24h przed przyjazdem na miejsce na rekolekcje) i przywieźć na miejsce rekolekcji. Brak podpisanego regulaminu, ankiety oraz oświadczenia będzie skutkować odmową przyjęcia na Spotkanie Formacyjne. W przypadku osób nieletnich regulamin, oświadczenie oraz ankietę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

Regulamin, oświadczenie oraz ankieta dotyczą wszystkich, bez względu na wiek.

Wszelkie informacje odnośnie Spotkań Formacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 538 456 071, pod adresem – mail: przemysl@oaza.pl lub osobiście w Biurze CM (tymczasowo mieszczącym się w Przemyślu przy ul. Fredry 5/7 I piętro) w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. pytania w tej sprawie prosimy wysyłać na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com

Termin Kurs Zgłoszenia Miejsce Koszt
18-20.09.2020 Modlitwa
formularz zgłoszeniowy
Helusz 110 zł*
13-15.11.2020 Ewangelizacja
formularz zgłoszeniowy
Rzepedź 110 zł*
29.01-09.02.2020 Seminarium Odnowy Wiary
formularz zgłoszeniowy
Rzepedź 500 zł*
05-07.03.2021 Liturgia
formularz zgłoszeniowy
Helusz 110 zł*
30.04-02.05.2021 Charyzmat i Wspólnota
formularz zgłoszeniowy
Rzepedź 110 zł*
         

 

*-Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com

 
Termin Kurs Zgłoszenia Miejsce Koszt
13-15.11.2020 Patriotyzm
formularz zgłoszeniowy
Warszawa
29.01-09.02.2021 KODA DM
formularz zgłoszeniowy
Rzepedź 500 zł
01-04.04.2021 Triduum Paschalne
formularz zgłoszeniowy
Rzepedź/Przemyśl* 200 zł

(150 zł dzieci poniżej 15 roku życia)

30.04 – 3.05.2021 ORAE II°
formularz zgłoszeniowy
Rzepedź 190 zł
11-13.06.2021  Oaza Modlitwy
formularz zgłoszeniowy
Przemyśl 110 zł

* – miejsce rekolekcji może ulec zmianie

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com

Termin Kurs Zgłoszenia Miejsce Koszt
02-06-09.2020 Hydra siedmiogłowa Ks. Balchnickiego Rzepedź
18-20.12.2020* W góry serca cz. 1
formularz zgłoszeniowy
Helusz 110 zł
19-21.02.2021* W góry serca cz. 2
formularz zgłoszeniowy
Helusz 110 zł
23-25.04.2021* W góry serca cz. 3
formularz zgłoszeniowy
Rzepedź 110 zł
21-23.05.2021 COM Przemyśl – Krościenko n/Dunajcem

* – terminy mogą ulec zmianie

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com