DIECEZJALNA OAZA MODLITWY / 10 czerwca KARMELICI BOSI – PRZEMYŚL

18:00 EUCHARYSTIA
– Modlitwa o wylanie Ducha Świętego na oazy wakacyjne

DIECEZJALNA OAZA MATKA / 11 czerwca KARMELICI BOSI – PRZEMYŚL

9:00 Zawiązanie wspólnoty
9:30 Jutrznia z błogosławieństwem Animatora Grupy
11:00 Przygotowanie liturgii
11:30 EUCHARYSTIA
12:30 Ogłoszenia
13:00 Godzina Odpowiedzialności i Misji

Istnieje możliwość noclegu w Collegium Marianum.
Koszt noclegu ze śniadaniem 50 zł.
Zapisy na nocleg w biurze CM, tel. 538 456 071