Nastąpiła nagła zmiana miejsc niektórych turnusów oaz wakacyjnych!

🔴 Oaza Nowej Drogi I st. w turnusie 1 zostaje przeniesiona do Helusza (było: Adamówka)

⚫ Oaza Nowej Drogi I st. w turnusie 2 zostaje przeniesiona do Helusza (było: Adamówka)

🟤 Oaza Nowej Drogi III st. w turnusie 2 zostaje przeniesiona do Adamówki (było: Nowa Sarzyna)

🟢 Oaza Nowego Życia I st. w turnusie 2 zostaje przeniesiona do Adamówki. (było: Jelna)