Alleluja!

Mieszkamy w Giedlarowej i należymy do tutejszej parafii pw. św. Michała Archanioła (rejon Leżajsk DK). Małżeństwem jesteśmy od 27 lat. Mamy troje dzieci: córkę Joannę – 26 lat i dwóch synów: Jacka 26 lat i Krzysztofa 19 lat. Do Domowego Kościoła należymy 13 lat – od początku jego powstania w naszej parafii. Przeżyliśmy formację podstawową Domowego Kościoła: OR I°, II°, III°, ORAR I°, II°, ORD oraz ORDR I°, II°, Triduum Paschalne i rekolekcje tematyczne. Jesteśmy członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka od 2009 roku. Podczas Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie w 2017 roku zostaliśmy przyjęci do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. W czasie rekolekcji oazowych Domowego Kościoła posługiwaliśmy jako para animatorska i para prowadząca. Wszystko, co przeżyliśmy, doświadczyliśmy i przed czym zostaliśmy uchronieni, będąc w Domowym Kościele zawdzięczamy Bożej Opatrzności. W Ruchu Światło-Życie zobaczyliśmy wielką szansę rozwoju duchowego i małżeńskiego, poprzez trwanie i odkrywanie miłości Chrystusa oraz budowanie naszej miłości małżeńskiej, rodzinnej i wspólnotowej na Jego miłości. Od pierwszych rekolekcji oazowych przyświecają nam słowa Jezusa „Wytrwajcie w mojej miłości” (J 15,9).
Trwanie we wspólnocie Domowego Kościoła jednoczy nas jako małżonków, rodzinę i wspólnotę. Na nowo odkrywamy żywego Jezusa obecnego w Eucharystii i naszym życiu przez służbę – posiadanie siebie w dawaniu siebie. Poprzez uczestnictwo w rekolekcjach DK odkryliśmy i odkrywamy łaski, jakimi obdarza nas Jezus oraz uzdalnia do dawania świadectwa o Jego miłości, obecności w Kościele i naszym życiu. Także lepiej zrozumieliśmy i poznaliśmy Ruch Światło-Życie.
Panu Bogu jesteśmy wdzięczni za drogę, którą nas prowadzi i za ludzi, których na niej spotykamy.

Danuta i Marek Polańscy