„Gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swoje królowanie przez sprawiedliwość wiodąca do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”.

Rz. 5, 20-21