Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju na wszystkie Spotkania Formacyjne obowiązują zapisy❗❗❗

Zgłoszenia na Spotkania Formacyjne w roku 2021/2022 przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza internetowego. Linki do formularzy znajdują się w zakładce REKOLEKCJE – SZKOŁA ANIMATORA.

NA REKOLEKCJE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY NIKT, KTO WCZEŚNIEJ NIE PRZEŚLE FORMULARZA INTERNETOWEGO!

Po wypełnieniu formularza, każdy uczestnik Spotkania otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym regulamin, oświadczenie oraz ankietę personalną. Wszystkie te dokumenty należy wypełnić (nie wcześniej niż na 24h przed przyjazdem na miejsce na rekolekcje) i przywieźć na miejsce rekolekcji. Brak podpisanego regulaminu, ankiety oraz oświadczenia będzie skutkować odmową przyjęcia na Spotkanie Formacyjne. W przypadku osób nieletnich regulamin, oświadczenie oraz ankietę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

Regulamin, oświadczenie oraz ankieta dotyczą wszystkich, bez względu na wiek.

Wszelkie informacje odnośnie Spotkań Formacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 538 456 071, pod adresem – mail: przemysl@oaza.pl lub osobiście w Biurze CM w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

TERMIN

SPOTKANIE MIEJSCE KOSZT

 ZAPISY

8 – 10 X EWANGELIZACJA RZEPEDŹ 150 zł zakończone
10 – 12 XII MODLITWA HELUSZ 150 zł zakończone
11 – 22 II X KROKÓW PRZEMYŚL CM 650 zł zakończone
1 – 3 IV LITURGIA HELUSZ 150 zł zakończone
20 – 22 V CHARYZMAT I WSPÓLNOTA PRZEMYŚL CM 150 zł zakończone

Lektury obowiązkowe:
1. Namiot spotkania
2. Zaryzykować wiarę

*-Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com

TERMIN

SPOTKANIE MIEJSCE KOSZT

 ZAPISY

8 – 10 X PATRIOTYZM WARSZAWA 220 zł zakończone
11 – 22 II KODA LIPNIK 650 zł zakończone
14 – 17 IV TRIDUUM PASCHALNE PRZEMYŚL 270 zł zakończone
7 – 11 VI  ORAE/ DOM PRZEMYŚL CM 150 zł zakończone

OBOWIĄZKOWA POSŁUGA NA REKOLEKCJACH DLA BIERZMOWANYCH
Lektury obowiązkowe:
1. OMWR
2.

*-Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com

TERMIN

SPOTKANIE MIEJSCE KOSZT

 ZAPISY

5 – 7 XI SZKOŁA CHRYSTUSA CZ. 1 PRZEMYŚL CM 150 zł zakończone
4 – 6 III SZKOŁA CHRYSTUSA CZ. 2 PRZEMYŚL CM 150 zł zakończone
27 XII – 1 I ORD RZEPEDŹ 350 zł zakończone
14 – 17 IV TRIDUUM PASCHALNE PRZEMYŚL CM 270 zł zakończone
3 – 5 VI COM KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM zakończone

Lektury obowiązkowe:
1. Spojrzenia w świetle łaski
2. On przywrócił mi wzrok
3. Życie oddałem za kościół

*-Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com

Termin Kurs Zapisy Miejsce Koszt

* – terminy mogą ulec zmianie

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość odrobienia spotkania. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail moderator.diecezjalny@gmail.com