Charyzmat

Pismo Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej

Msza na wyciągnięcie pilota

Transmisje z Mszy Świętej są już od wielu lat stałym punktem ramówek niektórych kanałów telewizyjnych. Tak jak jednak nie przychodzimy do kościołów na spektakl, tak również i transmisji Eucharystii nie można traktować jak jednego z [...]

Modlitwy w telefonie

W Rycie Rzymskim modlitwy są zwięzłe, ale pełne znaczenia. Powrót do rozważania ich tekstów, także poza Mszą św., może nam pomóc w nauczeniu się, jak zwracać się do Boga, o co prosić, jakich słów użyć. [...]

Założyciel o… mediach

„Musimy wyzwolić się sami wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu”. F. Blachnicki „Charyzmat i wierność” „Po południu był deszcz, więc w kawiarni przeglądałem czasopisma ilustrowane. To [...]

Mary’s Fashion rozwija skrzydła

Te trzy dziewczyny mają pomysł na siebie. Z własnych umiejętności, zainteresowań i predyspozycji stworzyły projekt, który od dwóch lat zatacza coraz szersze kręgi. Debiutowały w „Charyzmacie”. Dziś ich praca jest doceniana na forum ogólnopolskim. Charyzmat: [...]

Miej właściwy stosunek do mediów

Nie zapominaj nastawić antenę na świat nadprzyrodzony, bo Bóg dochowuje swoich obietnic, a media nie. Nie twórz fałszywych wyobrażeń o sobie, o świecie i o Bogu, bo rzeczywistość bywa inna niż przedstawiają ją media. Miej czas na Dobrą Nowinę. [...]

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne, czyli „johoka shakai", wymyślili Japończycy na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Ponieważ nie byli w stanie rywalizować z wysoko rozwiniętymi krajami w zakresie tradycyjnych przemysłów, postawili na nowoczesne technologie, oparte na mikroelektronice i [...]

Online

Z uwagi na odległość i brak struktur Kościoła Domowego w USA spotkania kręgu z parą pilotującą odbywają się przez Skype'a. Ojciec Założyciel też korzystałby z sieci? Początki naszej wspólnoty nie były łatwe, pewnie jak wszystkie [...]

Zanim

Beata Niewęgłowska-Guzik, dr n. biol., specjalista cytomorfolog, kierownik Pracowni Cytodiagnostyki Centrum Zdrowia MedLifeCover w Krośnie. Andrzej Guzik, lekarz medycyny, specjalista histopatologii i cytodiagnostyki, ginekolog-położnik, kierownik Zakładu Patomorfologii Centrum Zdrowia MedLifeCover w Krośnie. Małżonkowie Beata i [...]