Charyzmat

Pismo Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej

Odprawiajmy nasze święto w Panu

Niezwykłą intuicją ks. Blachnickiego było połączenie liturgii z następującą po niej agapą. W ten sposób świętowanie wertykalne, celebrowane w relacji Bóg-człowiek, zostało ściśle złączone ze świętowaniem horyzontalnym na płaszczyźnie międzyludzkiej. Suplement św. Benedykta z Aniane [...]

Idźcie na cały świat

Wakacje, misje czy wolontariat? Czy można to pogodzić i jak radzić sobie bez znajomości języka – opowiadają uczestniczki letnich akcji, organizowanych przez Diakonię Misyjną    Sambor Nasza przygoda w Samborze rozpoczęła się późną nocą, w [...]

Nowy człowiek

Na to, jacy jesteśmy, składa się wiele czynników. Są one od nas zależne lub nie. Zawsze jednak możemy je poznać i wybrać drogę, którą chcemy podążać. Świadomie i w wolności.   Uświadomienie sobie, kim jest [...]

Za kolano

Nie wyobrażamy sobie świętowania bez odpowiedniego stroju. Zwykle to on właśnie podkreśla wyjątkowość chwili. Czy istnieją kreacje odpowiednie na każde wyjście? Czy warto podążać za modą? Patrycja i Ania mają gotowe odpowiedzi. Charyzmat: „Za kolano” [...]

Urządźmy święto

Świętowanie to w gruncie rzeczy taki skomplikowany system naczyń połączonych. Tyle się na nie składa. Jego wzory i antywzory są wraz z tradycją, kulturą, powoli w nas zapisywane. Czy fakt, że jestem w Ruchu, wpływa [...]

Nazaret – Helusz

Słowo moderatora Domowego Kościoła, wygłoszone podczas pielgrzymki Ruchu do Helusza w dniu 25 sierpnia 2018 r. Nazaret to miejsce, gdzie większość swojego życia spędził Jezus Chrystus. Dlatego ci, którzy zwiedzali Ziemię Świętą, przypominają sobie te [...]

Aby Pan błyszczał bardziej niż szafarz

Głównym celem liturgii nie jest nauczanie, ani nawet wtajemniczenie, ale włączenie człowieka w misterium zbawienia i oddanie chwały Bogu. Jednocześnie jej żywotność i dynamizm, z których wypływa cała działalność Kościoła, sprawia, że celebracje stają się [...]

11 stycznia 2019|Charyzmat|

Praca na Bożą chwałę

Można lubić nowoczesny i awangardowy design, ale to nie znaczy, że takie powinny być przedmioty liturgiczne. Można fascynować się stylem barokowym, ale to nie znaczy, że służba liturgiczna ma wyglądać jak aktorzy filmu kostiumowego.   [...]

04 stycznia 2019|Charyzmat|